Még februárban tartotta meg éves értékelő értekezletét a Kisteleki Rendőrkapitányság, melyen a megyei elöljáró 2014-re feladatokat szabott.

Az éves munkaértekezletre a Belügyminisztérium, az Országos Rendőrkapitányság és a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelőit követően került sor. Az értekezlet elöljárója Dr. Urbán Zoltán r. alezredes, megyei rendőrfőkapitány helyettes, bűnügyi igazgató úr volt, meghívottként jelen volt még Darabos Orsolya, a Kisteleki Járási Hivatal vezetője, a járási vezető ügyész, Dr Kopasz Zsolt, és Nagy Sándor polgármester, illetve a város képviseletében Darabos Gábor alpolgármester.

Az értekezleten Szitár Ferenc rendőrkapitány ismertette azokat  számadatokat, amelyek döntően befolyásolták a statisztikai mérőszámokat tekintve 2013 év tevékenységét, majd a Dr. Urbán Zoltán r. alezredes, megyei rendőrfőkapitány helyettes értékelte Kistelek város Rendőrkapitányságának és rendőrkapitányának a munkáját. 

Az értékelés alapján a Kisteleki Rendőrkapitányság és a rendőrkapitány 2013 évre vonatkozóan kiváló minősítést kapott, hasonlóképpen, mint a megyei rendőr-főkapitányság az országos rendőrfőkapitány úrtól.

Az értékelést követően nyilatkozott portálunknak Szitár Ferenc rendőr alezredes, Kistelek város rendőrkapitánya.

Bűnügyi fertőzöttség és veszélyeztetettség szempontjából ma Magyarországon 2013-at érintően kevesebb bűncselekményt csak a kapuvári rendőrkapitányság illetékességi területén történt. 2012 viszonylatában 23%-kal csökkent a bűnügyek, az elkövetések száma. Az évet tekintve 367 esetet regisztráltunk a teljes járás területén, így ilyen szempontból a második legkevésbé fertőzött kapitányság vagyunk az országban – foglalta össze a tavalyi év eredményeit Szitár Ferenc r. alezredes.

Mint azt kérdésünkre elmondta, a rendőrség minden bejelentést vizsgál, nem mérlegelnek, hanem minden esetben intézkednek. A 367 eset a bűnügyek száma, de ennél több esetben jártak el. Példának említette, hogy a statisztikában az őzes közlekedési balesetek nem szerepelnek, mert az nem bűncselekményi kategória, míg az ittas vezetés az igen. 

A kapitány elmondta még, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság külön megkereste a településeket a rendőrség munkájára vonatkozó elégedettségi felméréssel kapcsolatban. Ennek eredménye már ismert, és elmondható, hogy a megyei rendőr-főkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések tekintetében az országos átlagot is felülmúlja ez az elégedettségi szint – 5-ös skálán 4,4-et ért el a megye, mellyel az országban első helyen áll a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság.

Nem véletlen hát, hogy az évértékelőn a Kistelek város is gratulált az elért eredményekhez, és a jelen lévő Darabos Gábor alpolgármester külön megköszönte azt a munkát, melyet a kapitányság a Kisteleki Kerékpáros Egyesülettel karöltve végzett a kisteleki kerékpárutak biztonságosabbá tételéért

2013-ban a várost érintően egyébként a leggyakoribb bűncselekmény a lopás, a vagyon elleni bűncselekmények elkövetése volt, melyek főként az 5-ös főút és annak közvetlen közelében következtek be. Az országos rendőrfőkapitány az értékelésében összesen 14 bűnügyi kategóriát emelt ki, ezekből 5 be sem következett a kisteleki illetékességi területen. Ilyen például a rablás, amelyet sem 2012-ben, sem 2013-ban nem követtek el. 

A nyomozási eredményességünk, a bűnfelderítési mutatók 5 év átlagában a legmagasabbak – ismertette Szitár Ferenc rendőrkapitány. Most először tudtunk a megyei átlag felé menni. A megyei átlag 54,7%, ebből kifolyólag azt gondolom, nincs szégyenkezni valónk az elért 61,9%,-os eredményességünkkel. 

Az önkormányzatoknak azt ígértem, ha 10-ből 6 elkövetőt el tudunk fogni, az számomra egy olyan számadat, ami már tud szimpatikus lenni. Ez persze nem azt jelenti, hogy a további szökésben lévő vagy felderítetlen négy elkövetőnek amnesztiát hirdettem volna, ez csak azt jelenti, hogy az előző évekhez viszonyított 32-40% közötti felderítést sikerült 60% fölé emelni.

Mindezt úgy, hogy 2013-ban az utazó bűnelkövetés korát éltük. Ez abban valósult meg, hogy Dócról jöttek tanyákat fosztogatni, Mártélyről jöttek betörni, Budapestről érkezett kábítószerfutár, a főtéri garázdák Szegedről érkeztek, Kunszentmártonból érkezett a magát álpolgárőrnek kiadó trükkös lopónk robogóval, és Ceglédről jöttek a kábeltolvajok, akik ellen a legsúlyosabb kényszerítő eszközt, a fegyverhasználatot kellett alkalmazni a rendőreink testi épségének, életének védelme érdekében.  Ezzel egyidőben a baksi bűnelkövetők életterét megpróbáltuk leszűkíteni, így aztán ők más, illetékességi területünkön túli településekre mentek súlyosabb bűncselekményeket elkövetni.

Úgy ítélem meg, hogy amit ígértem az önkormányzatoknak, az teljesült Az, hogy a prevenciót előtérbe fogjuk helyezni, megvalósult. Az elért eredmények alapján azt gondolom, kijelenthető, hogy Kistelek járásnak valóban van rendőrsége – jelentette ki Kistelek város rendőrkapitánya.

Az éves munkaértekezleten a kapitányság számára az éves feladatokat is kijelölték. Ebben a 2014-es országgyűlési, európai parlamenti és önkormányzati választások zavartalan lebonyolításának biztosítását, valamint továbbra is a lakosság szubjektív biztonságérzetének fokozását, és az azt döntően befolyásoló bűncselekményi kategóriák visszaszorítását tűzték ki célul.

Forrás: kistelekjaras.hu