Az értekezleten a közbiztonsági referensek átvették a vonatkozó főigazgatói intézkedés alapján elkészült éves minősítő értékeléseiket, ezek után áttekintésre kerültek a tavalyi évi katasztrófavédelmi feladatok, amelyekből a referensek aktívan kivették a részüket. Az idei év első féléves feladati is tisztázásra kerültek, összhangban a helyi védelmi bizottságok készülőben lévő éves munkaterveivel.


Határidőkhöz kötve kerültek ismertetésre a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek ellenőrzései, a vízkárelhárítási tervek supervisori ellenőrzéseinek várható időpontjai, a kitelepítési-, befogadási tervek újrakészítésének feladatai, a veszélyelhárítási tervek és a digitális polgári védelmi adattár pontosításának feladatai, valamint a köteles polgári védelmi szervezetek idei évi felkészítési -, feltöltési feladatai is.

Forrás: katasztrofavedelem.hu