17:10: Vége a nyílt ülésnek.

16:58: Márciustól december 31-ig 14 fő 10 hónapos napi 8 órás közfoglalkoztatására pályázik Mindszent. A közfoglalkoztatás közel 16 millióból valósulna meg, amely száz százalékosan támogatott.

16:47: A korábban „Biokazán” program, jelenleg „Energiafalu” startmunka mintaprogram keretében 2014. január 2-tól – 2014. november 30-ig hat fő közfoglalkoztatott foglalkoztatására kerül sor. Továbbá a támogatás lejártát követően egy fő közfoglalkoztatott továbbfoglalkoztatását kell vállalnia a városnak egy évig, támogatás igénybevétele nélkül – derült ki a testületi ülésen.

16:24: A településen élő idős emberek tiszteletének és megbecsülésének előmozdítása, érdekeinek képviselete és az őket érintő helyi döntések minél megalapozottabb előkészítése érdekében létrehozták a Mindszenti Idősügyi Tanácsot.

16:08: A civil alapot hoztak létre, ami a helyi szervezetek támogatásáról szól. A támogatási keretösszegről következőkben döntenek majd.

16:01: Döntöttek a képviselők: a Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ üzemelteti idén a strandot.

15:58: Lupityka Gáborné Pelyva Sára elmondta, a turizmus szem előtt tartása az elsődleges feladat. „Nem hinném, hogy egy profitorientált vállalkozó ezt tartaná a legfontosabbnak.” – mondta a képviselő.

15:56: Pölös Mihály képviselő is hozzászólt a napirendhez. „Én mindig azon a véleményen voltam, hogy adjuk ki vállalkozónak és akkor a városnak nem lesz vele gondja” – mondta a képviselő, aki ennek ellenére most a könyvtár mellé állt.

15:54: Heves vita alakult ki a két képviselő között. Sánta szerint vállalkozónak kell kiadni, míg Gyenes szerint a könyvtárnak kell üzemeltetnie a strandot.

15:50: Dr. Gyenes János szerint vagy a könyvtár, vagy a város, vagy senki ne üzemeltesse a strandot, mert az eddigi tapasztalatok szerint a vállalkozók semmit nem invesztáltak a strand fejlesztésébe.

A part rendbehozatalával kapcsolatosan hozzátette, ne egy vállalkozónak, hanem magunknak tegyük rendbe a partot, ezért véleményem szerint a könyvtárnak kell üzemeltetnie – tette hozzá a képviselő.

15:40: Sánta József képviselő szerint vállalkozónak kell kiadni a strand üzemeletetését, de nem egy napban kell gondolkodni, hanem hosszabb távon. Az elmúlt évben nem volt idejük a pályázóknak reagálni a felhívásra. Most időben kell elkezdeni a strand üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat – hívta fel a figyelmet a képviselő.

15:35: Vége a szünetnek. Tavaly kétszer is eredménytelenül zárult a strand üzemeltetésére kiírt pályázat. Most újra napirendre került az ügy.

15:25: Szünet

15:08: Február 28-ig Mindszent 20 millió forint adósságát vállalja át az állam. – Ez által a településnek nincs felhalmozási és működési hitele – mondta dr. Megyeri Szilvia.

A testület igénybe kívánja venni az állam által történő átvállalását.

15:06: A tanyagondnoki szolgálat 2013-as év beszámolóját fogadták el.

15:04: 2014. április 28. és 30. között lehet beíratni a gyerekeket az óvodába – derült ki a testületi ülésen.

14:49: – Nem változik a kéményseprői szolgáltatás díja, ugyanannyi marad, mint 2013. második felében a rezsicsökkentés után – mondta a testületi ülésen Király József, Szegedi Kéményseprő Kft. ügyvezetője, aki beszámolt az elmúlt évi tevékenységükről is.

Az ügyvezető a szénmonoxid érzékelő fontosságára hívta fel a figyelmet, ugyanis a készülék életeket menthet. Bár Mindszenten évek óta nem volt szénmonoxid mérgezés. Az ügyvezető szerint a városban található kémények elfogadható állapotban vannak.

14:36: A polgármester szerint meg kell tárgyalni a bérleti díj kérdését, míg a szállítmányozással kapcsolatosan elmondta, hogy a civil alap létrehozásáról szóló rendelet megalkotása során vissza lehet rá térni. A pályázatokkal kapcsolatosan megígérte, hogy segítenek a Polgármesteri Hivatal dolgozói.

A testületi ülés meghívóját is megkaphatják, így a polgármester arra kérte az elnököt, hogy küldje szét a meghívókat. Mindezek mellett a város honlapján is megtalálhatók a meghívók – egészítette ki dr. Megyeri Szilvia, jegyző.

– A civil ház kialakítása valóban régóta probléma – mondta Zsótér, aki hozzátette, most egy új uniós fejlesztési ciklus vette kezdetét, melyben lesz lehetőség erre a célra pályázni.

A polgármester délelőtt tárgyalt Rácz Árpáddal, a horgászegyesület elnökével, akivel átbeszélték ezt a problémát.

14:29: A Civil Szervezetek Tanácsának beszámolóját Lupityka Gáborné Pelyva Sára, elnök egészítette ki. Elmondta, az egyesület tagjai, ha olykor láthatatlanul is, de mindig jelen vannak a helyi rendezvényeken.

– Idén januárban találkoztunk a tanács tagjaival, ahol különböző felvetések merültek fel és arra kértek az egyesületek képviselői, hogy ezeket tolmácsoljam a képviselők felé – mondta a Civil Tanács elnöke, aki hozzátette: az egyik ilyen kérés a civilek felöl, hogy az Önkormányzat engedje el az önköltségi árat azoknak az egyesületeknek, akik a kulturális központban tevékenykednek.

A civilek kérése még, hogy az évenkénti több alkalommal a településre érkező adomány szállítmányozásához járuljon hozzá az Önkormányzat. Mindezek mellet technikai segítséget szeretnének kérni a pályázatok megírásához, valamint szívesen részt vennének a testületi üléseken, ezért szeretnének meghívót kapni az ülésekről. Továbbá régi probléma a civil ház kérdése. Ezen felül a Mindszenti Horgász Egyesület kérte a polgármestert, hogy szólítsa fel azon földtulajdonosokat, akik beszántják a Kurca mellett található utat.

14:26: „Mi az oka, hogy levonultak a kivitelezők” – tette fel a kérdést Sánta József, települési képviselő.

„Jelenleg a hideg, illetve a hó miatt” – válaszolta Zsótér Károly.

14:10: A polgármesteri beszámolóban Zsótér Károly kiemelte, január elején több mint 800 adag ételt osztottak a településen, valamint 23-án Kisteleken dr. Budai Gyulával, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával egyeztetett a fejlesztési célokról és lehetőségekről. Mindezek mellett a polgármester szerint jól felkészülten várta Mindszent a havazást.

14:05: Zsótér Károly, polgármester megnyitotta a januári rendes testületi ülést. A testületből Kecskeméti János, alpolgármester hiányzik. Ennek ellenére határozatképes a grémium.

A.S.