A Bethlen Gábor Református Gimnázium projektjének célja a hátrányos helyzetű diákok tanulásának hatékony segítése, felkészítése a sikeres érettségire és a felsőoktatási tanulmányok megkezdésére, illetőleg a lemorzsolódás megakadályozása.

A megvalósítás lényege egy másfél éves mentorprogram, amelyben 22 gimnáziumi tanár vállalt különórákat a mintegy 40 hátrányos helyzetű diákkal. A heti legalább 2 különórát saját tantárgyaik egyéni fejlesztő foglalkozásaival, részben pedig tanulásmódszertannal töltik meg. A mentorálás olyan pedagógiai módszer, amely a szokványos tanár-diák kapcsolatnál szorosabb együttműködést kíván a mentortól és mentorálttól, karrierkövetést, személyes “menedzselést” feltételezve.

A különórákat az általános műveltséget és a szabadidő igényes eltöltését szolgáló kulturális programok (színház- múzeumlátogatás, tanulmányi kirándulás) egészítik ki.  A projektmenedzseri feladatokat Szabó Zsuzsa, a szakmai vezetést Monoki Mariann látja el, pénzügyi vezető Kaszás Levente.

Forrás: Maróti Mariann