Napirend

1.) Apátfalva Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetésről szóló rendelettervezetének első olvasatban történő tárgyalása

Előadó: Varga Péter polgármester

2.) A nemzeti, állami és községi ünnepek, megemlékezések 2014. évi programjának tervezete

Előadó: Varga Péter polgármester

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás 2013. december 31-i állapotáról, a 2014. évi ütemezéséről és az utak helyreállításáról

Előadó: Dr. Ortutay Miklós projektmenedzser

4.) Rendeletek, előterjesztések

Előadó: Varga Péter polgármester

5.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről

Előadó: Varga Péter polgármester

6.) Interpellációk

7.) A szociális igazgatással összefüggő, valamint egyéb személyes adatvédelmet igénylő döntési javaslatok (zárt ülés)

Előadó: Varga Péter polgármester

A képviselő-testület ülése – a 7. napirendi pont kivételével – nyilvános.

 

Forrás: apatfalva.hu