Elsőként a középiskolákkal kötendő együttműködési megállapodások helyzetét tárgyalták meg a résztvevők. A középiskolai kerettanterv részét képezi majd a katasztrófavédelmi tudnivalók oktatása. A négyéves program kapcsán több feladat is hárul a katasztrófavédelmi szakemberekre.

Ezután a létfontosságú rendszerek és azok elemeinek védelme aktuális helyzetéről tartott tájékoztatót Gáti Ádám tű. százados, az igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője. Kiemelte, hogy több olyan feladat is jelentkezik, melyek végrehajtása a polgári védelmi és az iparbiztonsági terület szoros együttműködését igényli. Példaként az ún. külső védelmi tervezést említette, melynek egyik pillérét a kockázatok azonosítása, a bekövetkezhető hatások elemzése képezi, amit az iparbiztonsági szakemberek végeznek, az esetlegesen veszélyeztetett lakosság védelme azonban a polgári védelmi szakterület feladata.

Huszár Tibor tű. ezredes, igazgató helyettes kitért a rendelkezésre álló adatbázisok naprakészen tartásának fontosságára, illetve határidőket tűzött ki az online adattárak feltöltésének ütemezésére. Szót ejtett az előttünk álló évre kitűzött teljesítmény-célok teljesítésére is.

Tátrai János tű. alezredes, megyei polgári védelmi főfelügyelő ismertette a rendkívüli téli időjárási helyzetek kezelésére való felkészültség elmúlt héten zajlott ellenőrzésének tapasztalatait. Az ellenőrzést a BM. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folytatta le Csongrád megyében. Az ellenőrök bejárták a kockázati helyszíneket, illetve telephelyükön ellenőrizték a kritikus helyekhez rendelt technikai eszközök (erőgépek, vontatók, stb.) meglétét, a feladat végrehajtására való megfelelőségét. Az alezredes elmondta: az ellenőrzést végzők a veszélyes helyzetek felszámolásához szükséges technikai eszközöket biztosítottnak találták.

Forrás: katasztrófavédelem