A kormány azzal, hogy átvállalta a kistelepüléseken a köznevelési intézmények fenntartását és működtetését nemcsak az iskolák jövőjéről gondoskodott, hanem a falvak, községek megmaradásához is jelentős segítséget nyújtott.

A köznevelés megújításakor a kormány egyik legfontosabb célja volt, hogy a gyermekek az ország minden pontján egyformán jó intézményekben tanulhassanak, hozzájuthassanak azokhoz a műveltségi alapokhoz és korszerű ismeretekhez, melyek elengedhetetlenek a sikeres felnőtt életükhöz.

Az országban több mint 800 olyan iskola van, amelynek létét 2010 előtt az alacsony tanulói létszám miatt állandó bizonytalanság, a nyugodt tanítás feltételeinek hiánya jellemezte. A kormány a kisiskolák fenntartási és működtetési feladatainak átvállalásával, az akár 8 fős alsó tagozatok elindításával egyértelművé tette, hogy számára minden gyermek érték, az államnak fontos a legkisebb település léte és fejlődése is.

Az egységes tartalmi szabályozáson, az intézmények biztonságos fenntartásának, működésének biztosításán túl, a kormányzati oktatáspolitika a pedagógusok nagyobb anyagi és erkölcsi megbecsülését megteremtő előmeneteli rendszer bevezetésére helyezte a hangsúlyt, amely kiszámítható, tervezhető életutat biztosít a hivatást gyakorló óvodapedagógusok, tanítók, tanárok számára.

A szeptemberben elindított pedagógushivatást támogató előmeneteli rendszer átlagosan 34 százalékos fizetésemelkedést jelentett 160 ezer pedagógus számára. Az elkövetkező években 2017-ig a pedagógusbérek törvényben garantált mértékben nőnek. Mivel az illetmények számítási alapja a mindenkori minimálbér, ezért 2014 januárjától további 7-10 ezer forinttal több pénzt vihetnek haza a pedagógusok, mert – az országban egyedülálló módon – a fizetésük értékállóságát törvény garantálja.

A megújult köznevelési rendszer minden intézkedése a gyerekek, a családok, a helyi közösségek és az ország boldogulását, felemelkedését szolgálja.

forrás:kormany.hu