A kormány – a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva hozott – 494/2013. (XII. 23.) kormányrendelete értelmében:

 

1.) 2014. január 1-jétől a 2014. január 1-je előtti időponttól megállapított vagy folyósított öregségi nyugdíj, rehabilitációs járadék, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugdíj összege 2,4 százalékkal emelkedik.

 

Az emelésre a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékban, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadékában, a korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, az átmeneti bányászjáradékban, a balettművészeti életjáradékban, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásban, a baleseti járadékban, a bányászok egészségkárosodási járadékában, a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, a polgármesterek közszolgálati járadékában, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatásban, valamint a honvédek jogállásáról, továbbá a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvények szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatásban részesülők is jogosultak, ha ellátásuk 2014.  január 1-je előtti időponttól került megállapításra, illetve folyósításra.

 

Aki saját jogú ellátásban és özvegyi nyugdíjban is részesül, az emelésre mindkét ellátása alapján jogosult. Azok esetében, akik részére a saját jogú és az özvegyi, baleseti özvegyi nyugdíjat úgynevezett együttfolyósítási összeghatárban folyósítják, ez az összeghatár 2014. január 1-jétől 83 470 forintra emelkedik.

 

Az emelés megilleti a 2013. december 31-ét követő időponttól

 

–        megállapított vagy folyósított saját jogú ellátásban részesült személyt is, ha ezt az ellátását az előzőekben felsorolt, emelésre jogosító ellátása – ideértve a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett megállapított szolgálati járandóságot is – helyett, újraszámítás nélkül folyósították tovább, vagy az emelésre jogosító ellátása megszűnését követő naptól újraszámítás nélkül állapították meg,

–        megállapított rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesült személyt is, ha az ellátását az emelésre jogosító rehabilitációs járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.

 

Az emelésre való jogosultság akkor is fennáll, ha az ellátásokban több, a fentiek szerinti változás következett be.

 

2.) A 2014. évben megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj, és az árvaellátás legkisebb összege 2014. január 1-jétől nem emelkedik. Ennek megfelelően 2014. január 1-jétől

–        az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint,

–        az árvaellátás legkisebb összege havi 24 250 forint.

 

3.) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2014. január hónapban minden ügyfelét levélben, személyre szólóan értesíti az előző évben folyósított ellátások összegéről, valamint a 2014. január havi emelésről ellátás-típusonkénti bontásban, továbbá arról is, hogy a folyósított összegből milyen jogcímen és milyen összegben történik levonás.

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ellátások emeléséről hivatalból gondoskodik – tehát az érintett nyugdíjasnak vagy egyéb ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania -, a 2014. január hónapban esedékes ellátásokat már a fentieknek megfelelő összegben folyósítja, illetőleg utalja.

 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság közzétette a nyugdíjak 2014-es banki jóváírásának időpontjait.

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságközleménye szerint 2014-ben a következő napokon utalják a nyugdíjakat:

Hónap  Banki jóváírás időpontja:

január        10.         péntek

február       12.          szerda

március      12.          szerda

április         11.          péntek

május         12.          hétfő

június         12.          csütörtök

július          11.          péntek

augusztus   12.          kedd

szeptember 12.          péntek

október       10.          péntek

november    12.          szerda

december      3.            szerda

 

Forrás: adozona.hu