Az ülés napirendi pontjai NYÍLT ülés keretében:

  1. 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről; tájékoztatások, kérdések

Előadó: polgármester

  1. 2. Önkormányzati rendelet tervezet Dóc Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013.(III.28.) Ör. módosítására,

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2009.(XI.12.) Ör. módosítására, az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 20/2000.(XII.22.) Ör. hatályon kívül helyezésére

Előadó: polgármester

  1. 3. Települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

  1. 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: polgármester

  1. 5. Helyi iparűzési adóról szóló 12/2012.(XI.29.) Ör. módosítása

Előadó: polgármester

  1. 6. Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló szerződés felülvizsgálata, 8/2013.(V. 30.) Ör. módosítása

Előadó: polgármester

  1. 7. Tájékoztató a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013-as tanévének működési tapasztalatairól

Előadó: iskolaigazgató

  1. 8. Igazgatási szünet elrendelése

Előadó: jegyző

  1. 9. 2014. évi munkaterv

Előadó: polgármester

10. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Előadó: polgármester

11. Tájékoztatás települési értéktár létrehozásának lehetőségéről –  szóbeli előterjesztés

Előadó: jegyző

Az ülés napirendi pontjai  ZÁRT ülés keretében:

  1. Szociális célú tűzifa támogatásban részesítendők körének meghatározása

Előadó: polgármester

 

Forrás:

Papp Ibolya
ügyintéző