2013. január 1-től az adóhatóságnál elektronikusan intézhető ügyek tovább bővültek az adóhatósági igazolás kiadása iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásával. Ettől az időponttól kezdve az elektronikus bevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett adózók az adóhatósági adóigazolás kiadása iránti kérelmeiket kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

Az adóhatósági igazolásokat egy új IGAZOL elnevezésű összevont nyomtatványon kérelmezhetik az adózók, amely letölthető a NAV internetes honlapjáról.Az elmúlt évtől az elektronikus bevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett adózók fizetési kedvezményreirányuló kérelmeiket is kizárólag elektronikus úton terjeszthetik elő.

Fel kívánják hívni a figyelmet arra, hogy gyakran a meghatalmazott által benyújtott kérelmet a NAV infromatikai rendszere jogosultság hiányában elutasítja. A hiba oka jellemzően az, hogy a korábbi években adott regisztrációs adatlapon, az un. ‘T180-as adatlapon a meghatalmazott nem jelölte az adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás iránti kérelem, illetve a köztartozásmentes adatbázisba való felvétel jóváhagyásrára szolgáló kódot, vagy nem rendelkezik valamennyi elektronikusan intézhető adóügyre jogosultsággal. Mindkét esetben az új 13T180-as adatlap benyújtásával tudja jogosultságát frissíteni a meghatalmazott. Az adatlap legfrissebb verziója letölthető a NAV internetes honlapjáról.

Szintén gyakran fordul elő, hogy az adóügyek elektronikus ügyintézése során a meghatalmazottként eljáró ügyfelek nem tudják a NAV Ügyféltájékouztató és Ügyintézői telefonos rendszerének szolgáltatásait igénybevenni, tekintettel arra, hogy nincs megfelelő jogosultságuk. A legtöbb esetben a TEL adatlapon magánszemélyként a meghatalmazott kér PIN kódot, de ez nem elegendő az ügyintézéshez, mert a 13T180-as adatlapon megfelelő jelöléssel kapja meg a telefonos ügyintézéshez való jogot  is a meghatalmazott. Az ÜCC hasztnálatának a feltétele, hogy valamennyi elektronikusan intézhető adóügy és a telefonos ügyintézés együttesen kerüljön jelölésre. Figyelmükbe ajánlják a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintézői telefonos rendszerének menütérképét, amely a rendszerben való tájékozódást könnyíti meg a hívás kezdeményezését megelőzően. A telefonos ügyintézői rendszer szolgáltatással kapcsolatban részletes tájékoztatót találnak a NAV honlapján: www.nav.gov.hu/informacios fuzetek/33 számú füzet.