NAPIREND

 

1.)

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadó: Dr. Martonosi György  polgármester

2.)

Beszámoló a közművelődés 2013. évi munkájáról, 2014. évi munkaterv és

rendezvényterv elfogadása

Előadó: intézményvezető

3.)

Előterjesztések

4.)

Interpellációk, kérdések

5.)

Egyebek

6.)

Zárt ülési előterjesztések

Forrás:

Dr. Martonosi György

polgármester