A hivatal közleménye szerint a középszintű érettségik szóbeli vizsgáit a vizsgabizottságot működtető intézmények (középiskolák és kormányhivatalok) által meghatározott nap(ok)on bonyolítják le.
A szóbeli vizsgák az érettségi vizsgabizottságok előtt zajlanak. Ebben az időszakban 181 érettségiztető telephelyen, 297 bizottság előtt mintegy 15 ezer középszintű szóbelit tartanak.


A vizsgabizottságok a középszintű szóbeli vizsgák után hirdetik ki a vizsgázók valamennyi érettségi vizsgaeredményét.
A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a bizottság döntése ellen – az eredményhirdető értekezletet követő öt napon belül, kizárólag jogszabálysértésre való hivatkozással – fellebbezést vagy törvényességi kérelmet nyújthat be az iskolán keresztül a területileg illetékes kormányhivatalnak címezve – írták.

Forrás: MTI