Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei 694.444.867,-Ft Európai Uniós támogatásból, 896 041 910,- Ft pályázati összköltséggel valósítják meg a Szent István Város-rehabilitációs Programot.

A projekt keretében 6 Szabadság téri társasház energetikai korszerűsítésére, a tér valamennyi út és járda felületének megújítására, a zöldfelületek rekonstrukciójára, játszótér építésre, a tér területén kamerás megfigyelőrendszer felszerelésére, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István tér 3. szám alatti épületének, a piaccsarnoknak, a Szent István Király plébániának és a Városi Stadion öltözőjének korszerűsítésére kerül sor.

A zöldfelület teljes, átfogó rekonstrukciója november 12-én kezdődik. A zöldfelületek megújítása keretében sor kerül a jogszabályokban meghatározott invazív – gyomfajnak minősülő növények kivágására, ritkítására. Ezen fák az un. bálványfák, a hazai őshonos fafajtákkal ellentétben sokkal gyorsabban növekednek, ellenállóbbak a betegségekkel szemben, az általuk termelt vegyületekkel pedig akadályozzák más növényfajok növekedését. A gyomfajok így kiszorítják az őshonos növényfajokat, megváltoztatva egy-egy terület faunáját. Sajnos a Szabadság téren és környezetében jelentős mértékben elszaporodtak, az ellenük folyó küzdelem közös érdek.

A munkálatok során sor kerül továbbá a beteg faegyedek kivágására, amelyekről minden esetben szakértők döntöttek. A beteg fák cseréje különösen fontos, hiszen egy-egy fa akár kívülről nem is látható romlásával, belső korhadásával balesetveszélyt okozhat az erősebb viharok, széllökések idején. Fontos szempont volt továbbá, hogy a fák, és az elburjánzó növényzet egymást akadályozzák a növekedésben, így egyik növényegyed sem tudott megfelelően, egészségesen kifejlődni, felszaporodott a megbetegedések, károsodások mértéke. Több növény a közművek vezetékei felett került elültetésre, mely szintén jogszabály által tiltott, hiszen a fák gyökerei a közművek vezetékeit rongálva áram-, víz-, gázellátási problémákat, a szennyvízvezetékek törését, így balesetveszélyt és környezetkárosítást okozhatnak.

A munkálatok során parkosításra, a zöldterület átfogó, minőségi és esztétikai megújítására kerül sor, hogy minél kellemesebb környezet alakuljon ki az itt élő polgárok számára. A rekonstrukció során 29 faegyed kiültetése, 1751 darab virágzó cserje, 1046 darab sövény, 3530 tő talajtakaró növény telepítése valósul meg.

A munkálatok azonban sajnálatosan zajjal és kellemetlenséggel járnak, kérjük a Tisztelt Lakosság megértését a kivitelezés ideje alatt, melyet az időjárás függvényében délelőtt 8 órától délután 4 óráig végez a Kivitelező.

 

Forrás:

Göbl Vilmos

sajtóreferens