Fő napirendi pontok:

1./ Belső Ellenőrzési Iroda előterjesztései:

a.) Beszámoló a Belső Ellenőrzési Csoport 2013. év III. negyedévi tevékenységéről (1 db határozati javaslat) I/A kötet 4. oldal

Az anyagot készítette a Belső Ellenőrzési Iroda, előterjeszti: Magyar Katalin irodavezető asszony

 

b.) Belső Ellenőrzési Csoport 2013. évi munkatervének módosítása (1 db határozati javaslat) I/A kötet 22.oldal

Az anyagot készítette Belső Ellenőrzési Iroda, előterjeszti: Magyar Katalin irodavezető asszony

c.) A Belső Ellenőrzési Csoport 2014. évi munkaterve (1 db határozati javaslat) I/A kötet 26.oldal

Az anyagot készítette a Belső Ellenőrzési Iroda, előterjeszti: Magyar Katalin irodavezető asszony

d.) Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve (1 db határozati javaslat) I/A kötet 45.oldal

Az anyagot készítette a Belső Ellenőrzési Iroda, előterjeszti: Magyar Katalin irodavezető asszony

2./ A 2013. évi decemberi közmeghallgatás témáinak meghatározása (1 db határozati javaslat) I/A kötet 51. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

 

3./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesüléséről (a 2013. október 25-i, rendkívüli ülésen megtárgyalásra került)

 

4./ Beszámoló a Lakosságszolgálati Iroda tevékenységéről (1 db határozati javaslat) I/A kötet 56. oldal

Az anyagot a Lakosságszolgálati Iroda készítette, előterjeszti: Antal István irodavezető úr

5./ Beszámoló a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda működéséről (1 db határozati javaslat) I/A kötet 91. oldal

Az anyagot a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda készítette, előterjeszti: Mucsi László irodavezető úr

 

6./ Beszámoló a Tornyai János Múzeum és a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ tevékenységéről 2012. szeptember 1-től, 2013. október 25-ig (1 db határozati javaslat) I/A kötet 106. oldal

Az anyagot készítette a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, előterjeszti: Dr. Nagy Imre igazgató úr


Egyebek:

7./ A közterület használatáról és a közterület-használati díjról szóló 20/1994. (07. 04.) Kgy. rendelet módosítása (1 db rendelet-tervezet) I/A kötet 178 oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

 

8./ A nevelési intézményekben fizetendő térítési díjról szóló rendelet elfogadása (1 db rendelet-tervezet) I/A kötet 185. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

 

9./ A Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítása (1 db határozati javaslat) I/A kötet 190 oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

10./ Döntés a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 39/2011.(06. 07.) Közgyűlési rendelete alapján meghirdetett felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére benyújtott pályázatokról (1 db határozati javaslat) I/A kötet 199. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

 

11./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (1 db határozati javaslat) I/A kötet 203. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

 

12./ Tájékoztató az Ideiglenes Bizottság által meghozott, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges döntésekről (tájékoztató) I/A kötet 207. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

13./ Pályázat kiírása a Hód-Fürdő Szolgáltató és Üzemeltető Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásra (1 db határozati javaslat) I/A kötet 216. oldal

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

14./ Támogatás nyújtása az Országos Mentőszolgálat Alapítvány számára (1 db határozati javaslat) I/A kötet 220. oldal

Az anyagot a Kabinet Iroda készítette, előterjeszti: Dr. Markó Csaba irodavezető úr

15./ A településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök tervezésének partnerségi egyeztetési szabályai és a Partnerségi Terv elfogadása (letett anyag)

Az anyagot készítette a Városfejlesztési- és Építéshatósági Iroda, előterjeszti: Mucsi László irodavezető úr

 

Zárt ülés:

1./ Döntés a szociális területen dolgozók, illetve a szociális területen működő önkéntes szervezetek tagjainak és szervezeti kereteken kívül szociális terülten önkéntesen tevékenykedő személyeknek adományozható kitüntetésekkel kapcsolatban (2 db határozati javaslat)

Az anyagot készítette a Jogi Iroda, előterjeszti: Dr. Ambrus Norbert irodavezető úr

2./ Döntés a HTKT Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthonába történő felvételről (letett anyag)

Az anyagot a Lakosságszolgálati Iroda készítette, előterjeszti: Dr. Kun Andrea csoportvezető asszony

3./ Döntés tartozás törléséről (1 db határozati javaslat A-B változat)

Az anyagot a Lakosságszolgálati Iroda Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoportja készítette, előterjeszti: Dr. Balogh Gabriella csoportvezető asszony