Kegyeleti műsorunkban megemlékezünk: Varga Sándorról, a Búzavirág Népdalkör citerásáról, Máriás Ferencről, Mindszent díszpolgáráról, nyugalmazott erdészéről, lótenyésztőről, Szalay Ferenc festőművészről, Égető Mariannról, a Tarjáni vendéglő, a Csengődi Borozó, az Égető Étterem és Panzió tulajdonosáról, a Rózsa Rendezvényház ügyvezető-igazgatójáról, Molnár Sándorról, a Kincsestelepi ABC tulajdonosáról,  Ménesi Sándorról, a Csiga utcai citerásról, a porcelángyári dolgozóról, a Gazdasági Egyesület dalkörének alapító tagjáról, valamint Zakar Ödön, nyugalmazott református lelkipásztorról.

##audio:953##

 

Varga Sándor

Varga Sándor citerást nem csak Hódmezővásárhelyen, és Székkutason ismerték muzsikájáról, de még Nagy Feró is visszatapsolta őt a színpadra. Nagy Sándor, a Visszhang utcai olvasókör egykori elnöke többek között erre is szívesen emlékezik az 1994 óta tartó barátságból.

##audio:939##

##audio:954##

Gyermekkori barátja és szomszédja volt Varga Sándornak Rácz Ernőné, akiket néha a sors messze sodort egymástól, de találkozásaikkor mindig meleg szívvel gondoltak a fiatalságukra, a közös munkára és a szórakozásra. Az első találkozást és a később kialakult kapcsolatukat idézi fel Rácz Ernőné.

##audio:940##

##audio:955##

 

Máriás Ferenc

Augusztus 20-án, életének 92. esztendejében elhunyt id. Máriás Ferenc, Mindszent díszpolgára, erdész, lótenyésztő, akit közel 40 éves barátság kötött össze Czurkó Szilárd lovassal, aki a közös versenyekről is beszél visszaemlékezésében.

##audio:941##

##audio:956##

1974-ben Máriás Ferenc kerületében kezdte meg a munkát Piti Tibor, kerületvezető erdész, aki az első találkozásról, a baráti körben betöltött szerepéről és barátságukról beszél.

##audio:942##

##audio:968##

Szalay Ferenc

A magyar kultúra napján 81 évesen elhunyt Szalay Ferenc festőművésztől vettek végső búcsút hozzátartozói, barátai, ismerősei, tanítványai február 7-én a hódmezővásárhelyi Szent István templomban tartott gyászmisén, majd a Római katolikus temetőben. 1950-ben együtt felvételizett a Képzőművészeti Főiskolára, Horváth Jánossal, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola nyugalmazott tanszékvezető tanárával, akivel a közös tanulmányokon kívül a barátság is összekötötte.

##audio:943##

##audio:957##

A művészet, az iskola, a katonaévek, Hódmezővásárhely és a lovak szeretete is összeköti Szalay Ferencet Tóth Sándor szobrászművésszel, aki az első találkozásról és a közös élményekről beszél.

##audio:944##

##audio:958##


Égető Mariann

Égető Marianntól, a Tarjáni vendéglő, a Csengődi Borozó, az Égető Étterem és Panzió tulajdonosától, valamint a Rózsa Rendezvényház ügyvezető-igazgatójától július 3-án vett fájó búcsút a család, a rokonok, barátok és ismerősök. A szakma, a gasztronómia kapcsán ismerte meg Égető Mariannt Kiss Dezső Péter, a Minőségi borok, ételek, asztali örömök magazin főszerkesztője, aki egy külföldi szakmai úton találkozott először vele.

##audio:945##

##audio:959##

Markovics Szilvia együtt kezdte tanulmányait Égető Mariannal a Komócsin Zoltán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Az iskolatársi viszonyból a legjobb barátság született.

##audio:946##

##audio:960##Molnár Sándor

Szomorúan kaptuk a hírt, hogy Molnár Sándor, a Kincsestelepi ABC tulajdonosa visszaadta lelkét a teremtőnek. Rá emlékezik szomszédja Oláh Lajos, akivel a kölcsönös segítségnyújtás és a jó kapcsolat mindvégig megmaradt.

##audio:947##

##audio:961##

A közös szakma, a motorozás szeretete és a szomszédság is összekapcsolta Molnár Sándort és Fekete Ferencet, aki barátjára emlékezik.

##audio:948##

##audio:962##


Ménesi Sándor

Ménesi Sándort, az édesapát, a Csiga utcai citerást, a porcelángyári dolgozót, a Gazdasági Egyesület dalkörének alapító tagját, idén április 5-én helyezték örök nyugalomra a Katolikus temetőben. Ménesi Sándor nem csak játszott a citerán, hanem saját műveit is előadta, nem egyszer a barátokat, szomszédokat is megénekelve egy – egy dalban. Szomszédai, Papp – Lukács Ferenc és neje, Terike, emlékszik az örökké vidám citerásra.

##audio:949##

##audio:963##

1961-ben lettek szomszédok, majd a susáni kórusban is együtt énekelt Koncz Sándorné Ménesi Sándorral. A közös emlékeket Koncz Sándorné, Katika elevenítette fel.

##audio:950##

##audio:964##

 

Zakar Ödön

Idén július 10-én helyezték örök nyugalomra Zakar Ödön, nyugalmazott lelkipásztort. Életének utolsó nyolc évében szoros barátságot ápolt Bán Csaba református lelkipásztorral. Emlékezésében az életében betöltött szerepéről és barátságukról beszél.

##audio:951##

##audio:965##

Gilicze Judit, a Szőnyi Benjami Református Általános Iskola igazgató helyettese, mikor Hódmezővásárhelyre került először Zakar Ödön feleségét, Katicát ismerte meg, majd később alakult ki a barátság a lelkipásztorral, akire melegszívvel gondol vissza.

##audio:952##

##audio:966##

Rádió 7 november 1-jei kegyeleti műsorának elkészítetésében segített: Nagy Ágnes, Égető Gyula, Dudás Róbert, Fazekas Gábor és Boros Ilona, akik a következő pár sorral tisztelegnek minden elhunyt és hozzátartozója előtt:

 

 

Békés, meghitt síri csendben,

Némává lett szeretettel

Gyújtunk gyertyát minden évben,

Nem feledett érzésekkel.

Megható a sok gyertyafény,

S szívünkben ott él a remény,

Hogy mind békében nyugszanak

Itt e megszentelt föld alatt.

##audio:967##

A szerkesztők

Kegyeleti műsorunk támogatója a Norma Nyomdász Kft.

A Rádió 7 november 1-jei Kegyeleti műsorának ismétlése 22 órától hallható a Rádió 7 97,6 és 107,0 MHz-én.

 

Nagy Ágnes