A Szent Domonkos Rend világi ágazat országos találkozójának idén Hódmezővásárhely adott helyet. A rendezvényen fr. Barna Ferenc Máté O.P., a Magyar Domonkos Rendtartomány általános vikárusa elmondta, az ő szerzetesrendjüknek is, mint ahogy általában a legtöbbnek van egy úgynevezett világi ága. Itt ugyanazt a lelkiséget próbálják meg az emberek magukra vállalni, élni, amit a domonkos testvérek, nővérek élnek szerzeti keretekben.

– Ezen a napon egyszerűen csak összejövünk, hogy együtt legyünk és örüljünk egymás jelenlétének. Természetesen mindig van valami plusz apropó a találkozókon, amely ünneplésre méltó. A szombati rendezvényen a Szentmisét ünnepeltük, amelyen négyen elindultak a világi domonkosság útján. A napnak természetesen nagy részét felöleli a közös imádság is – fejtette ki fr. Barna Ferenc Máté.

A délelőtt a Zsolozsma imádsággal és szentmisével vette kezdetét, majd Héjja Lujza nővér tartott előadást a Sziéniai Szent Katalinról. A találkozót agapéval zárták.

 

 

Horváth Petra