A regionális kollégium létrehozásának, működésének a célja, hogy a régióban azazHajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád Megyében biztosítsa azítélkezés egységességét és az ítélkező munka színvonalának az emelését aközigazgatási és munkaügyi ügyek elbírálása során. E célok elérése érdekében aszakmai testület aktuális kérdéseket vitatott meg: A Nemzeti Rehabilitációs és SzociálisHivatal társadalombiztosítási perekbe való beavatkozásának eljárásjogi kérdéseit, aközigazgatási határozatok végrehajtása felfüggesztésének jogalkalmazási kérdéseit,illetve a közúti közlekedés során kiszabott közigazgatási bírságolással kapcsolatosvitás kérdéseket.

A kollégium véleményt nyilvánított a kollégiumvezető-helyettesi tisztségre pályázatotbenyújtó bírák – dr. Dobó Viola a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság bírája ésdr. Figula Ildikó a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke – pályázatáról.A kollégium döntött ideiglenes ügyrendjének módosításáról, illetve elfogadta a teljeskollégium, valamint a közigazgatási és munkaügyi szakágak 2014. évi munkatervét. Akollégium 2014-ben két teljes és két részkollégiumi ülést tart, a soron következőszakmai rendezvényre jövő márciusban kerül sor ugyancsak Szegeden.

Forrás. Szegedi Törvényszék Sajtóosztálya