Október elsején a Magyar Honvédség Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens (MH KNR ŐBK) 2. váltása befejezte „Afganisztán kapujának” védelmét . A búcsúztató ünnepségen a külszolgálat során kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar katonáknak nemzetközi kitüntetéseket, a kontingenssel együttműködő külföldi katonáknak pedig magyar elismeréseket adtak át.

A Kabuli Nemzetközi Repülőtéren – a NATO-ban megszokott módon – Gombos Sándor törzszászlós, a kontingens vezénylő zászlósa vezényszavait követően Olivier Taprest dandártábornok, a Kabul Nemzetközi Repülőtér (KAIA) parancsnokának és Apáti Zoltán ezredes kontingensparancsnok érkezésével kezdődött az MH KNR ŐBK „medálparádé” ünnepsége.

A repülőtér francia parancsnoka beszédében megemlékezett a magyar szerepvállalásról a kezdetektől fogva, és gratulált a magyar katonáknak a szolgálatért, amellyel kiérdemelték az elismerést és a NATO medált. „Köszönöm mindazt, amit Magyarország Afganisztánban véghezvitt, köszönöm az Önök által Kabulban végzett kiemelkedő helytállást és a magas színvonalú munkát” – mondta a dandártábornok.

A KAIA nemzetközi törzsében és az Őr- és biztosító század állományában kiemelkedő szolgálatot teljesítő katonáink közül tízen vehettek át portugál elismerést, amelyeket a portugál nemzeti rangidős adott át.

Apáti Zoltán ezredes, az MH KNR ŐBK 2. váltásának parancsnoka beszédében elmondta: a NATO medálon olvasható „A béke és a szabadság szolgálatában”  fejezi ki mindazt, amit katonáink az elmúlt hat hónapban teljesítettek és elismeréseként, örök emlékként szolgál a áldozatos munkájukért. Megköszönte a különböző nemzeteknek az együttműködését, hiszen egy multinacionális környezet kihívásokkal van tele, amelyeket csak együttműködve, közösen lehet megoldani.

Magyarország Honvédelmi Minisztere és az MH Összhaderőnemi Parancsnokság Parancsnokának nevében a külföldi katonáknak adományozott magyar elismeréseket Drágos Antal, Magyarország Kabuli Nagykövete adta át.

Ezt követően a NATO medálok feltűzése következett, ahol minden magyar katona, aki első alkalommal vett részt az ISAF (International Security Assistance Force) műveletekben megkapta a NATO kitüntetést. Az ünnepség zárásaként a Bázis Támogató Csoport parancsnoki átadás-átvételi dokumentumának aláírása következett, ahol Kovács Gyula ezredes egy éves szolgálatot követően adta át beosztását a francia utódjának.

Az MH Kabul Nemzetközi Repülőtér Őr- és Biztosító Kontingens második váltása április elsejétől hat hónapon keresztül védte és őrizte az ISAF stratégiai pontját, a kabuli repteret. Ennek a tábornak a védelme egy olyan feladat volt, ami egyértelmű jele annak, hogy szövetséges partnereink megbíztak katonáink felkészültségében, feszes szolgálatában.

Az elmúlt félév alatt az Őr- és Biztosító Század rajai egyenként 140 szolgálatot láttak el a repülőtér ellenőrző-áteresztő pontjain, ezen felül 28 napot töltöttek el 24 órás azonnali reagálású erő biztosításában. A kontingens katonái a táborba érkező több mint 1000 gépjármű és több száz személy átvizsgálását végezték el naponta.

Az ISAF misszió egyik kiemelt célja, hogy a lakosság életkörülményein javítson. Ennek érdekében a kontingens a műveleti feladatai mellett kiemelt figyelmet fordított a lakosság támogatására is, melynek keretében több mint húsz támogató projekt során nyújtottak segítséget a repülőtér közelében élő helyi lakosságnak.

 

MH KNR ŐBK 2. kommunikációs tiszt

Fotó: N. László őrnagy