Valamennyi pályázó nyert az önkéntes tűzoltó egyesületeknek szóló idei második kiíráson – erre tett javaslatot szeptember az országos tűzoltósági főfelügyelő vezetésével ülésező döntés-előkészítő és bíráló bizottság, amelynek munkájában a Magyar Tűzoltó Szövetség és a szakterületek képviselői is részt vettek. Az itt született javaslatokat dr. Bakondi György tű. altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság igazgatója hagyta jóvá szeptember 26-án.

A százmillió forintos keretösszegből eltérő mértékben részesültek az egyesületek, az összesen beérkezett kétszáznyolcvanöt dokumentációban több mint százhatvanhat milliós támogatásra nyújtottak be igényt. A legtöbb pénzt, a keretösszegnek több mint a felét az önkéntesek rádiókommunikációjának fejlesztésére fordítják.

Az egyik kiemelt pályázati cél is ez, EDR-rádiók beszerzése volt. Ezeken a kézi és mobil eszközökön keresztül a kárhelyszínen dolgozó önkéntes tűzoltók képesek hatékonyan kommunikálni a hivatásos és az önkormányzati tűzoltóságokkal. Az egyesületek több mint százmillió forint értékben igényeltek rádiót, és az erre fordított tétel el is vitte a büdzsének több mint a felét. Összesen 51 millió 612 ezer 500 forint értékben vehet majd át 195 önkéntes tűzoltó egyesület 179 kézi és 26 mobil EDR-rádiót. A támogatásra javaslatot tévő bizottság elsősorban a közbeszerzés szabályait tartotta szem előtt javaslata megfogalmazásakor, illetve azt, hogy azokhoz az egyesületekhez kerüljenek ilyen eszközök, ahol eddig egyáltalán nem volt még.

Értékét tekintve sorrendben a második legnagyobb támogatott tétel a szertárépítés és felújítás támogatása. Összesen 29 millió 801 ezer 961 forintot osztanak szét nyolcvanöt önkéntes egyesület között szertár építésre, meglévő felújítására és bővítésére. Az üzemeltetési költségekre – üzemanyagra, közüzemi díjakra, kötelező gépjármű-felelősségbiztosításra – 143 egyesület kap a pályázati pénzből. Összegszerűen nézve ez a harmadik legnagyobb tétel: 15 millió 937 ezer 533 forintot fordítottak erre a pályázat keretösszegéből.

A bírálóbizottság javaslata alapján tehát valamennyi igénylő kapott támogatást. A grémium javaslatát az országos katasztrófavédelmi főigazgató szeptember 26-án jóváhagyta, így véglegesen lezártnak tekinthető a pályáztatás folyamata. A végleges döntés a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján és a Szent Flórián Önkéntestűzoltó-portálon is olvasható lesz legkésőbb szeptember 30-ig.

A pályázó egyesületeket a végeredményről a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságokon, illetve az önkéntes szervezetekkel együttműködési megállapodást kötött hivatásos tűzoltó parancsnokságokon keresztül értesítik. A pályázat záró eleme lesz a támogatási szerződések megkötése, ennek előkészítése már folyamatban van.

 

BM OKF