Díszközgyűléssel vette kezdetét Mindszent várossá nyilvánításának huszadik születésnapja alkalmából rendezett kétnapos programsorozat. Szombaton délelőtt a Polgármesteri Hivatal dísztermében Zsótér Károly Mindszent jelenlegi polgármestere és Bereczki András, a település volt polgármestere – 1990 és 1994 között, azaz a település várossá avatásának idején – köszöntötték a megjelenteket.

(Zsótér Károly és Bereczki András, a város kulcsával)

A meghívottak között a város jelenlegi képviselő mellett ott volt dr. Szabó Lajos, volt országgyűlési képviselő, aki korábban sokat segített a településnek, de részt vettek még a Mindszent Városért kitüntetettjei is.

Zsótér Károly köszöntőjében elmondta, az elmúlt húsz év során, hat képviselő-testületi ciklus zajlott végig a településen. Fontos kiemelni, hogy mindegyik tudott hozzátenni a város javulásához. Akkor épültek az utak, de akkor készült el gázvezetékek nagy része is, lett telefonhálózatunk. Az elmúlt húsz esztendő alatt sok-sok fejlődésen ment át Mindszent. – jelentette ki a polgármester, aki hozzátette, korszerűsödött a közvilágítás, új buszmegállók épültek. Bővítettük kapcsolatainkat határon belül és határon túl.

A kisebb nagyobb munkálatok mind-mind a városért folytak és folynak is. Több belvíz és árvízhelyzet veszélyeztette településünket, de a mindszenti összefogásnak köszönhetően mindig sikerült megoldást találni – mondta Zsótér, majd zárásként említette a pénteki szennyvízberuházás megnyitó ünnepségét, ugyanis az elkövetkezendő másfél évben nagy feladat előtt áll a település.

A díszközgyűlésen Bereczki Lajos idézte fel az 1993-as várossá nyilvánítás eseményeit, majd dr. Szabó Lajos méltatta a Tisza-parti kisvárost. Mindezek után Herold Ádám, Pér-Mindszentpuszta-Püspök Alap Önkormányzatának adományát adta át Zsótér Károlynak.

Továbbá sor került a huszadik Mindszent Városért kitűntetés átadására is, melyet idén Kecskeméti János kapott.

(Kecskeméti Jánosé a 20. Mindszent Városért kitüntetés)

„Nagyon nehéz szavakat találnom” – kezdte Kecskeméti János, majd a következőket mondta: „úgy gondolom, hogy ilyen nehéz helyzetben, ebben a teremben még soha sem voltam, pedig életem során jó néhányszor kellett szólnom itt, igent, vagy nemet mondani, dönteni. 27 évig dolgoztam itt munkatársként, naponta bejárva ide, de az utóbbi hét évben is elég sűrűn megfordulok itt. Gyakorlatilag minden ide köt, ehhez az épülethez. Külön öröm számomra, hogy ez az ünnepség is itt zajlik, mert ezt a sok időt nem lehet csak úgy elfelejteni. Néhány méterrel arrébb kötöttem házasságot, itt örültünk a kollégákkal gyermekeim születésének, de itt voltam több cikluson át képviselő is, valamint a lakosság megtisztelő bizalmából négy évig itt lehettem polgármester. Bereczki Andrástól vettem át a város irányítását azzal a mottóval, hogy ezt az élhető kisvárost tovább vigyük. Azt, hogy ezt a sok időt a közösségben tölthettem, elsősorban családomnak és feleségemnek köszönhetem, aki biztosította azt a nyugodt légkört, hogy a vállalt feladataimat megfelelően teljesítsem. Megtisztelően tölt el, hogy a város huszadik születésnapján a huszadik kitüntetett lehetek.”

A Mindszent Városért díj adományozása után három fő tett állampolgársági esküt, majd a program az Önkormányzat előtti félkör sétánynál folytatódott, ahol dr. Ávéd László szobrának avatására került sor, melyre több százan látogattak ki a helyiek közül.

A szoboravatásról és a település várossá nyilvánításának eseményeiről a későbbiekben még jelentkezünk, ugyanis Bereczki András a felelevenített történéseket velünk is megosztotta.

Antal Sándor