A kéthetes gyakorlat főként a Bocskai-dandár 39. lövészzászlóaljának tüzér és páncéltörő állományára épül, de szép számmal vesznek részt egyéb debreceni és hódmezővásárhelyi alegységek piros barett sapkás katonái is.

– A várpalotai terep kiváló adottságainak – térbeli kiterjedésének és biztonsági zónáinak – köszönhetően olyan páncéltörő-aknavető lőgyakorlatokat végezhetünk, amelyek során a katonák a tűzeszközök maximális lőtávolságán lévő célokra nyithatnak tüzet. Az eredményességéhez hozzájárul az is, hogy kiselejtezett páncélozott járművekre, úgynevezett „kemény célokra” is lőhetünk – mondta el Bartha Richárd százados, a 39. lövészzászlóalj megbízott hadműveleti részleg vezetője. Az ilyen lövészet nagyon látványos, a katonák valóságban is meggyőződhetnek a tűzeszközök harci hatékonyságáról.

A gyakorlat második felében a Multinational Land Force többnemzeti szárazföldi kötelék alegységei kötelék-lőgyakorlatokat hajtanak végre. Ezáltal kiváló lehetőség nyílik arra, hogy az olasz, szlovén és magyar képességeket egy rendszerbe integrálva páncéltörő-aknavető lövészeteken, harcászati gyakorlaton csiszolhassák össze tevékenységüket a résztvevők.

A katonák és a technikai eszközök átcsoportosítása előtt a debreceni Kossuth laktanya és a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanya alakuló-terén elvonulás előtti szemlét tartottak. A katonák felkészültségének ellenőrzésére a szemlét megelőző ellenőrző foglalkozásokon került sor, itt a cél az volt, hogy az elöljáró meggyőződjön róla: a gyakorlatra vonatkozó intézkedésében foglaltak maradéktalanul teljesültek.

Ahogy azt Ferenczi Szabolcs századostól, a gyakorlat igazgatójától megtudtuk, rendkívül fontos, hogy csak hibátlan eszközökkel és minden eshetőségre előkészített felszereléssel vonuljon el az állomány, hiszen éleslövészeten a legkisebb technikai hiba, vagy emberi mulasztás is komoly problémákat okozhat. A százados azt is elmondta, hogy a Bocskai Tüze 2013-ra idén először az alakulat saját harctéri forgatócsoportja is kivonul, hogy a rögzített felvételeket a tapasztalat-feldolgozás rendszerében hasznosíthassák. Így lehetővé válik, hogy a látottak alapján az elkövetkezendő gyakorlatok előtt az esetlegesen előforduló  hibákat kiküszöbölhessék, a végrehajtást tökéletesíthessék.

A Bocskai-dandár törzsfőnöke, Somogyi János alezredes mindkét helyőrség szemléjét elfogadta, egyben felhívta a figyelmet a gyakorlat teljes időtartama alatt a biztonsági rendszabályok maradéktalan megtartására.

 

 

Markovics Zita hadnagy
kommunikációs tiszt

Fotó: bocskaidandar.hu