N A P I R E N D

Napirend előtt:

Tájékoztató a település közbiztonságának aktuális helyzetéről.

Tájékoztatás az óvodapszichológus álláshely sorsáról.

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés közötti tevékenységről.

2. Tájékoztató a város állategészségügyi helyzetér_l, a hatósági állatorvos tevékenységéről.

3. Beszámoló a komp üzemeltetésének tapasztalatairól.

4. Helyi szociális rendelet módosítása (adósságkezelési szolgáltatás, rendszeres szociális segélyre jogosultak körének bővítése)

5. Beszámoló a HTKT 2013. I. félévi munkájáról.

6. Beszámoló az Esélyegyenlőségi terv teljesülésének vizsgálatáról.

7. Tájékoztató Mindszent Város 20. születésnapjának ünnepélyes megemlékezésének előkészületeiről.

8. Károly Óvoda Pedagógiai programjának módosítása.

9. Folyékony hulladékkezelés díjának meghatározása 2013. évre.

10. Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet megalkotása.

11. KEOP-szennyvíz áfa-előfinanszírozási hitelszerződés.

12. Önkormányzati BM-támogatás igénybevétele.

 

Zárt ülés:

13. Fenntartói döntés intézményvezetői pótlék meghatározására.

14. Védőnői szolgálat finanszírozás-emelésének a védőnő díjazására történő biztosítása.

15. Intézmények élelmiszer nyersanyag közbeszerzésének megindítása 2014. évre

16. 2014. évi közvilágítási árajánlatok elbírálása.

 

Forrás:

Zsótér Károly

polgármester