A rendezvény a Himnusszal kezdődött, majd Cseh Judit tiszteletes asszony egy rövid istentiszteletet tartott. Ebben többek közt kitért arra, hogy akik vitéz nagybányai Horthy Miklóst tisztelik, azokról bizonyos körök még mindig elítélően nyilatkoznak. Ezután a régi himnuszunkat, a Boldogasszony Anyánkat énekelték el a résztvevők. Vitéz Kocsis Sándor, a Horthy Miklós Társaság alelnöke rövid beszédében méltatta az 1993-as újratemetést, majd mindenkinek megemlítette a nevét, aki ebben a tevékenységben részt vett. Ezután Pádár Lászlóné, Kenderes polgármestere beszélt, aki felelevenítette az elmúlt 20 évet külön megemlítve a Vitézi Rendet. Megemlítette azt is, hogy Kenderes nagyon sokat köszönhet Horthy Miklósnak.

A beszédek között vitéz Vesztergám Miklós gyönyörű tárogató játékát élvezhettük. Ezt követően Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke szólt az egybegyűltekhez. Részletesen szólt a ’90-es évek nehézségeiről, megemlítve azt is, hogy a sajtó 90%-a a kormány ellen volt. Most egy egészen más politikai helyzetben került sor az emlékezésre. Antall Józsefné 1993-ban és most is ott volt az emlékezők között. Horthy Éva asszony és a Horthy család más tagjai is tiszteletüket tették. Ezután Horthy István beszéde következett. Ő is részletesen szólt az 1993-as újratemetésről, kiemelve édesanyjának, özv. Horthy Istvánnénak azt a fáradhatatlan energiáját, amivel intézte ezt az eseményt, megemlítve azt is, hogy ő már sajnos a 20. évfordulót nem élhette meg, de lélekben itt van köztünk. Ő is köszönetet mondott mindenkinek, akik akkor is segítettek. Köszönetet mondott azoknak is, akik most ott voltak, kiemelve Erdély és a Felvidék magyarságát.

Ezt követően a megemlékezők méltóságteljesen átvonultak a Horthy család kriptájához. Két tengerésztiszt sírjánál, – akiknek meghatározó szerepük volt az újratemetésben – koszorút helyezett el Lezsák Sándor és Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, majd a tengerésztisztek is. A résztvevők először a Szózatot, majd a Székely Himnuszt énekelték el.

A Vitézi Rend elhelyezte koszorúját vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr sírja előtt, majd fővetéssel tisztelgett. A Csongrád megyei Törzskapitányság nagy létszámban képviseltette magát. Az emberek hosszú ideig sorban álltak, hogy újra leróják kegyeletüket Magyarország volt kormányzója előtt. Úgy érzem, hogy egy méltóságteljes, felemelő rendezvény részese lehetett az, aki ott volt.

Forrás: vitéz Pintér István törzskapitány