Az Üzleti Etikai Díjat kizárólag pályázat útján lehet elnyerni. A díjra a gazdasági szereplők szakmai szervezetei jelölhetnek tagjaik sorából, valamint vállalatok önmagukat jelölhetik. A jelölés után az Üzleti Etikai Díj kontroll bizottsága dönti el, mely jelölteket kér fel pályázat benyújtására.

 

Az önjelöléseket 2013. szeptember 13-ig fogadják!

A jelöléseket minden esetben e-mail-en kérik, de ezen kívül levélben, faxon is elfogadjákk.

Piac és Profit Kiadó Kft.

Levélcím : 1134 Budapest, Dózsa György út 144.

Tel. : (1) 239-8400,

Fax : (1) 239 – 9595

E-mail : uedjeloles@piacesprofit.hu

 

Kérik, hogy az önjelölés szövegében a következő adatok mindenképpen szerepeljenek:

– a vállalat, vállalkozás neve, székhelye,

– fő tevékenységi köre,

– éves forgalmának nagyságrendje,

– a vállalkozás kora (legalább három éve működő pályázhat),

– első számú vezetőjének, valamint  kapcsolattartójának neve, elérhetősége (telefon, fax, e-mailcím),

– egy rövid, hivatalos jelölési nyilatkozat az aláírásra jogosult aláírásával.

Csak azok a cégek jelentkezzenek jelöltként, amelyek az alábbi etikai szempontok szerint működnek:

A díjazottak kiválasztásának szempontrendszere

I. A cég etikai magatartása alkalmazottai felé

II. A cég tulajdonosainak etikai magatartása tulajdonosi jogosítványaik gyakorlása közben

III. Ügyfelekkel, üzleti partnerekkel szembeni etikus üzleti magatartás

IV. Társadalmi felelősségvállalás

V. A környezettel szembeni etikus magatartás

 

Figyelem: Üzleti Etikai díjat csak egyszer lehet kapni. A díjat már birtokló cégek jelölését nem fogadják!

 

Forrás és teljes cikk: piacesprofit.hu