A tűzoltási szakterület beszámolójában többek között elhangzott, hogy az előző év hasonló időszakához képest nagyarányú csökkenés tapasztalható a tűzesetek számában. A tavalyi első félévben 1121 tűzesetet számoltak fel megyénk tűzoltói, szemben az idei 676 esettel, ami 40% -os csökkenést jelent. Az, hogy hány tűzeset keletkezik egy adott időszakban, természetesen nem befolyásolható teljes mértékben, azt azonban fontos kiemelni, hogy ebben a csökkenésben mindenképp óriási szerepe van a tudatos megelőző tevékenységnek is. Hasonló tendencia figyelhető meg a műszaki mentések számában is: a tavalyi első félév 260 ilyen jellegű beavatkozásához képest idén eddig 39 műszaki mentést végeztek tűzoltó egységeink. Mint Huszár Tibor tű. ezredes, igazgató-helyettes elmondta, ezek az eredmények azonban nem kizárólag a katasztrófavédelem vívmányai: a rendvédelmi szervek tudatos hatósági és prevenciós tevékenységét is dicsérik.

Gáti Ádám tű. százados, iparbiztonsági főfelügyelő, az iparbiztonsági szakterület vezetője elsősorban a veszélyes áruk közúti – és vasúti szállításának, valamint az ilyen árukat gyártó -, tároló -, felhasználó cégek ellenőrzésének tapasztalatairól beszélt. Mint mondta, az ellenőrzések száma az előző év adataival arányosan növekszik, és a tapasztalat szerint ezek az ellenőrzések, illetve a veszélyes árukkal kapcsolatos felügyeleti tevékenység érezhető csökkenést eredményez a feltárt hiányosságok számában. A statisztikai adatok szerint az ellenőrzött szállítóegységek körülbelül 10 százalékánál fordul elő, hogy az országutakon, vasútvonalakon a vonatkozó egyezmények, előírások betartása nélkül próbál meg valaki veszélyes árut szállítani.

A polgári védelmi szakterület I. félévi tevékenységét ismertetve Tátrai János tű. alezredes, polgári védelmi főfelügyelő kiemelte a megújult települési -, illetve kirendeltségi szintű veszély-elhárítási tervek elkészítését, valamint a polgári védelmi szervezetek újjáalakítását. A szakterület által szervezett gyakorlatok, gyakorlások mellett szót ejtett a lakosságfelkészítési tevékenységről, illetve veszélyhelyzetek kezelése során alkalmazható online -és offline módban egyaránt használható polgári védelmi adattár létrehozásáról is.

Szegvári Szabolcs tű. főhadnagy, főügyeleti osztályvezető a megyei műveletirányítás tapasztalatairól szólva kijelentette: a korábbiakhoz képest teljes mértékben átalakult ügyeleti – műveletirányítási rendszer maradéktalanul képes akár térben – időben nagyobb kiterjedésű veszélyhelyzetek irányítására, támogatására is.

Szatmári Imre tű. ezredes, igazgató a beszámolókat összegezve kijelentette, hogy a legutóbbi értékelő – feladatszabó állománygyűlésen meghatározott célok teljesültek, de senki sem dőlhet hátra, hiszen a katasztrófavédelem egy olyan integrált feladatrendszer, mely csak úgy képes hatékonyan működni, ha a szakmai –és funkcionális területek rugalmasak, képesek az integrált hatósági tevékenység végzésére, az új kihívások megválaszolására, és mindenekelőtt a folyamatos fejlődésre.

 

Tátrai János