– A Hódmezővásárhelyi Járásban az elmúlt 15 évben a települési önkormányzatok lassan megoldották a szennyvízelvezetés ügyét, leggyorsabban és legsikeresebben Vásárhely tette 1997-98ban. Ezt követte Mártély kevésbé sikeres projektje, míg Mindszenten folyamatban van a szennyvízelvezetési program, belátható időn belül elkezdődik. Örömmel bejelentem, hogy a járás negyedik településén – amely a szennyvízkezelés szempontjából a leghátrányosabb helyzetben volt – sikerült pályázatot nyerni. Székkutas község önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság támogatásával egy szennyvízelvezetési és tisztítási programban részesül, a kormány több mint egymilliárd forinttal támogatja a község szennyvízelvezetését, amelyhez Székkutas önkormányzata 9,8 millióval, míg a Székkutasi Víziközmű társulat 90 millió forinttal járul hozzá – mondta a sajtótájékoztatón Lázár János. Hatszáz ingatlant kötnek be az új szennyvízelvezetési hálózatba, sőt, szennyvíztisztító is épül, amely modern technológia segítségével alkalmas a szennyvíz kezelésére és ártalmatlanítására. A beruházást 2013 végén tudják elkezdeni, és 2015 elejére készül el.

Szél István arról beszélt, hogy a LEADER Program keretében a hódmezővásárhelyi kistérségben működő nonprofit-, civil szervezetek, egyházak, valamint sportegyesületek saját fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, összesen mintegy 650 millió forint támogatást nyertek.

– A Vásárhelyi Vidék Jövőjéért Egyesületnél 2010-ben vehettem át az elnökség vezető szerepét, ennek következtében elindult a munka, amelyet a mai nap folyamán megkoronázhat az egyesület. Az egyesület munkaszervezete ugyanis a településfejlesztések beruházásáinak pozitív elbírálásait adja postára, hétfőn pedig a települések vezetői, civil vezetői kapják a kezükbe – mondta Szél István. Hódmezővásárhelyen, Mártélyon és Székkutason 650 millió forint értékben írtak ki pályázatot falumegújításra és vidékfejlesztésre, falufelújításban 301 millió forint, vidéki örökség megőrzésében 348 millió forint értékben. A beruházások 99 százaléka százszázalékos uniós támogatást jelent, önerő nem szükséges hozzá.

Falufelújítás és fejlesztésre Mártély négy pályázat nyert, játszóteret, sportpályát és piacot fejlesztenek. Hódmezővásárhelyen egy motocross pályát fejlesztenek,Székkutason temetőfelújítás, játszótér-, sportpálya-, piac és faluközpont fejlesztése kezdődhet meg. Mártélyon a katolikus és a református templom újul meg, Székkutason is a katolikus templom. A vidéki örökségben már Hódmezővásárhely is pályázhatott a külterületével, ahol régi iskolaépületek újulhatnak meg, zöldiskolák létesülhetnek. Rekonstruálják a Papi-féle szélmalmot, a téglagyári tanösvényt és a kubikok környékét, a Csomorkányi templomromot, valamint a Kopáncsi tanyamúzeumot – zárta Szél István.

Megyeri József