Ingónak számít minden olyan dolog, ami nem minősül ingatlannak (ilyen például a könyv, bútor, különböző használati tárgyak), kivéve a fizetőeszközt, az értékpapírt és a föld tulajdonosváltozása nélkül értékesített lábon álló termést, terményt. Az adókötelezettség szempontjából lényeges körülmény, hogy a magánszemély értékesítési tevékenysége az szja törvény értelmében gazdasági tevékenységnek tekinthető-e. Gazdasági tevékenységnek valamely tevékenység üzletszerű, illetőleg tartós vagy rendszeres jelleggel történő folytatása minősül, amennyiben ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi.

Abban az esetben, ha a háztartásban feleslegessé vált vagyontárgyak kerülnek eseti jelleggel (nem üzletszerűen, nem rendszeresen) értékesítésre, nem beszélhetünk gazdasági tevékenységről, amelyet nem szükséges bejelenteni az adóhatósághoz, nem kell adószám az értékesítéshez. Az ingó értékesítésből származó bevételt ilyen esetben csak akkor kell bevallani, ha meghaladja a 600 ezer forintot. Ha meghaladja a bevétel ezt az összeget, azt csökkenteni kell az igazolt költségekkel (ebbe beletartozik a beszerzési érték, a vétellel és az eladással kapcsolatban felmerült költség) és meg kell állapítani a jövedelmet. Ha a megszerzésre fordított összeg nem állapítható meg, akkor a bevétel 25 %-a számít jövedelemnek. Ha a jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot a magánszemélyt nem terheli bevallási kötelezettség. Az ingó értékesítéséből származó jövedelem után is 16 % szja-t kell fizetni. Fontos előírás, hogy a magánszemélyek 32 ezer forint kedvezményt érvényesíthetnek az ingó értékesítést terhelő adóból. Az így kiszámolt jövedelem külön adózó jövedelemnek minősül. Nem terheli sem áfa, sem egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség.

Gazdasági tevékenység esetén a magánszemélyt bejelentési kötelezettség terheli, adószámot kell kérnie az adóhatóságtól, a 13T101-es nyomtatványon. A gazdasági tevékenységet kizárólag adószám birtokában kezdheti meg, illetve folytathatja. A bejelentéskor az áfaalanyisággal összefüggésben nyilatkoznia kell, alanyi adómentességet is választhat. Az adószám birtokában számla, illetve nyugtadási kötelezettségét teljesítenie kell, a tevékenységből származó jövedelmet az ingó értékesítés szabályai szerint kell megállapítani. Az előzőekben említett 600 ezer forintos értékhatárhoz kapcsolódó mentesítő szabály alkalmazható, a 200 ezer forintos nem. A keletkező jövedelem önálló tevékenységből származó (összevonandó) jövedelemként válik adókötelessé, 16%-os mértékkel. A jövedelem után egészségügyi hozzájárulást is kell fizetnie, amelynek mértéke 27%.

Fontos kiemelni, ha a magánszemély rendszeresen, saját maga által készített tárgyakat – süteményt, ajándéktárgyat, képeket, kézi munkát – értékesít, ez a tevékenység az szja szempontjából minden esetben az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint adózik.

 

Forrás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága