Kossuth Nemzetőrség az éves munkatervének  megfelelően a Hősök Napja megemlékezést központilag Budapesten a XVI ker. Jókai u.  6. sz alatti önkormányzati épületben tartotta meg. A rendezvény lebonyolítása a katonai normatíváknak  megfelelően zajlott.

A rendezvényt színesítették előadó művészek, akik  dalokkal és versekkel emelték a megemlékezés színvonalát. A megemlékező beszédet Pintér István nőr. őrnagy tartotta.

Ezután került sor az előléptetések, dicséretek, jutalmak  átadására, melyet Dezső Mihály altábornagy adott át az érintetteknek: Vitéz Máriási György nőr. Altábornagy a Kossuth Nemzetőrség Aranyturul Érdemkeresztjét, Dr. Zakariás László ezredes a 2012. évi  összesített eredmények alapján a 2013-as év Lövész Tisztje Érdemkeresztjét, Fábián István nőr. őrnagy a Kossuth Nemzetőrség Aranyturul Érdemkeresztjét kapták.

Majd ezt követte az új belépők eskütétele. A rendezvény a Szózat eléneklésével ért véget.
A rendezvényt Laczkó Mihály nőr. vásárhelyi századparancsnok, alezredes, megbízott Műveleti  Főosztályvezető szervezte. Pintér István ezúton is szeretne köszönetet mondani a rendezvény szervezőknek, a résztvevőknek és gratulálni az elismerésben részesülteknek.

Forrás: Pintér István nőr. őrnagy