A jogosultsági kör – a regisztrációs számmal rendelkező őstermelőkön és egyéni mezőgazdasági vállalkozókon túl – kibővült a családi gazdálkodókkal. Nekik visszteher ellenében történő termőföld szerzése mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a birtokbaadástól számítva 5 évig nem idegenítik el, azon vagyoni értékű jogot nem alapítanak és a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítják. Nem vonatkozik ez az elidegenítési tilalom a kisajátításra, a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra történő elidegenítésre és a birtokösszevonási célú önkéntes földcserére. A módosított rendelkezés értelmében a vagyonszerző által vállalt feltételeknek csak a termőföld meghatározott tulajdoni hányada tekintetében történő nem teljesülése esetén, az egyébként járó illeték kétszeresét nem a teljes ingatlan, hanem kizárólag ezen tulajdoni hányad után kell megfizetni. A vagyonszerző halála nem jelenti automatikusan a mentesség elvesztését.

A NAV az illetékmentesség megadása előtt vizsgálja annak személyi feltételeit (a jogügylet kelte előtt kiállított regisztrációs igazolás, ill. egyéni vállalkozói, őstermelői, családi gazdálkodói igazolvány alapján), adózó feltételeket vállaló nyilatkozatát, továbbá, hogy az érintett ingatlanon nincs-e harmadik személy javára földhasználat, vagyoni értékű jog (haszonélvezeti jog, özvegyi jog) bejegyezve.

Ezzel a témával kapcsolatosan bővebb, teljes körű tájékoztatás érhető el a NAV honlapján, „Az illetéktörvény szabályainak főbb változásai” című tájékoztatóból.

 

Forrás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága