A tanév rendjében meghatározott 16 nap alatt 1.225 vizsgahelyszínen 133.225 érettségiző írásbeli vizsgáira került sor.

A vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal (OH) munkatársai 1.043.125 feladatlapot és CD-t csomagoltak be közel 40.000 biztonsági fóliatasakba, és juttattak el az érettségizők számára 7.780 dobozban, időben a helyszínekre. A csomagolás és a kiszállítás a több lépcsős ellenőrzési rendszer és az abban dolgozó hivatali munkatársak, szállítók, járási hivatalok és iskolaigazgatók pontos munkájának köszönhetően gyakorlatilag hibamentes volt.

Az írásbeli vizsgák feladatlapjai valamint a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára (www.oktatas.hu), így minden érdeklődő pontosan tájékozódhat a feladatokról és azok megoldásairól. Május 28-án 14 órától már mind az 526 vizsgaanyag (feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók, egyéb elektronikus anyagok) megtekinthető a jelzett honlapon.

Az érettségizők számára tehát befejeződtek az írásbeli vizsgák. A vizsgadolgozatok kijavítása után a vizsgázók saját iskolájukban megtekinthetik dolgozataikat és – amennyiben úgy találják, hogy az elbírálás nem a javítási-értékelési útmutató szerint történt – észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatban. Az emelt szintű dolgozatok megtekintésének dátuma országosan egységes: 2013. június 4. A középszintű dolgozatok megtekintési ideje az iskola döntésétől függően, ettől eltérhet.

Azok a vizsgázók, akik közvetlenül a vizsgaszervező kormányhivatalok valamelyikénél jelentkeztek a vizsgára, a vizsgabehívójukról illetve az OH honlapjáról tudhatják meg, hol tekinthetik meg a kijavított vizsgadolgozataikat. A megtekintés ideje számukra – a vizsga szintjétől függetlenül – szintén 2013. június 4.

Az érettségi vizsgák következő szakasza, az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka június 6. és 13. között lesz (38.813 szóbeli vizsga, 147 vizsgahelyszínen, 2.553 tantárgyi bizottság előtt).

Az érettségizők emelt szinten 73-féle vizsgatárgyat választottak, ezen tárgyak mindegyikéből van szóbeli vizsga is. Az emelt szintű vizsgákat a húsz megyei/fővárosi kormányhivatal (KH) szervezi. A szóbeli tételeket az OH készítteti el, és a KH-k közreműködésével juttatja el a három fős tantárgyi bizottságokhoz. A tantárgyi bizottságok elnökét és tagjait a vizsgaszervező KH bízza meg.

A vizsgázó teljesítményét az adott tantárgyi bizottság mindhárom tagja a vizsgatárgy leírásában, jogszabályban rögzített szempontok alapján, egyéni értékelő lapon külön-külön értékeli, majd az egyéni értékelések egyeztetése után közösen tesznek javaslatot az érettségi vizsgabizottságnak a vizsgázó teljesítményének minősítésére. A tantárgyi bizottság egyéni osztályozó ívet állít ki minden vizsgázóról, amelyet a vizsgaszervező KH megküld az illetékes érettségi vizsgabizottság részére.

Az emelt szintű szóbeliket követően, június 17-étől 28-áig kerül majd sor a középiskolákban a középszintű szóbeli vizsgákra.

 

Forrás:
Oktatási Hivatal