Elsőként Tanács Gábor beszámol a két képviselő testületi ülés közti fontosabb eseményekről, polgármesteri döntésekről, továbbá a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat bizottságainak döntéseiről.

Módosítják a 2013. évi önkormányzati költségvetési rendeletet, valamint tájékoztatják a képviselőket a 2013. évi önkormányzati költségvetés első negyedéves teljesítéséről is. Dr. Fodor Ákos jegyző a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet megalkotását fogja ismertetni, valamint várhatóan hatályon kívül helyezik a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendeletet.

A képviselők megalkotják az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet, valamint módosítják a szociális alapellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletet. Farkasné Lippai Ágota beszámol a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, illetve az Integrált Szociális és Egészségügyi Központban végzett munkáról.

Bordány Községi Önkormányzat illetve Magyarországi Volksbank Zrt. között kötendő kezességvállalási szerződés megvitatása, jóváhagyása is a testület feladata, csakúgy, mint az Alföldvíz Zrt.-vel kötendő vízközmű üzemeltetési szerződés- tervezet elfogadása is. A testületi ülés végén egyebek, interpellációk, illetve kérdések napirendre kerül sor.

Forrás:

Kiss-Patik Péter

alpolgármester