Megyénkben Balástya (I. fok) és Felgyő (II. fok) településeken folyik belvízvédekezés belvízvédelmi fokozat elrendelése mellett. A hat fő munkáját két technikai eszköz (szivattyú, munkagép) segíti. A vízelvezető rendszerek – bár néhol beavatkozás szükséges – egyelőre képesek elvezetni az elolvadt vastag hótakaró, illetve a közelmúltban lehullott jelentős mennyiségű csapadék miatt összegyűlt vízmennyiséget.

Az előrejelzések egyelőre jelentős szórást mutatnak a várható csapadék mennyiségét illetően, de rosszabb esetben akár további 30 mm eső is hullhat az előttünk álló hét folyamán. Ez a mennyiség újabb településeken teheti szükségessé belvízvédelmi fokozat elrendelését, illetve komoly beavatkozásokat is igényelhet. A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezésére álló eszközök, anyagok (szivattyúk, homokzsákok, stb.) készenlétbe helyezése már hetekkel ezelőtt megtörtént: amennyiben a védekező önkormányzatoknak technikai segítségre lenne szüksége, azt akár egy órán belül ki tudjuk elégíteni.

A szükséges beavatkozások időbeni megtételéhez elengedhetetlen az együttműködők közötti zavartalan információ-áramlás. Ennek érdekében Igazgatóságunk – a katasztrófavédelmi megbízottak útján, a közbiztonsági referenseken keresztül – folyamatos kapcsolatot tart fenn az érintett önkormányzatokkal, a helyi védelmi bizottságokkal, valamint a vízgazdálkodási társulatokkal. Ügyeleti szolgálataink útján természetesen kapcsolatban állunk az Országos Meteorológiai Szolgálat Dél-Alföldi Állomásával, illetve az ATIVIZIG szakembereivel is.

Ellenőriztük a területi rendeltetésű polgári védelmi szervezetek (árvízvédelmi komplex csoportok) készenlétét is: megnyugtató, hogy rendelkezésre áll egy olyan – komoly munkagép – parkkal, illetve szállító kapacitással rendelkező – bázis, mely szükség esetén néhány órán belül bevethető a védekezés támogatására.

Ebben a helyzetben azonban nem csupán az önkormányzatok, illetve az állami szervek összehangolt tevékenységére van szükség: legalább ennyire fontos a lakosság odafigyelése, gondossága is! Megkérünk minden ingatlantulajdonost, fokozottan ügyeljen a vízelvezető rendszer tisztaságára, az átereszek átjárhatóságára! Sokszor csak egy árokba hullott faágat kellene eltávolítani, hogy rengeteg kellemetlenséget, esetleg többmilliós kárt előzzünk meg! Tegyük meg ezt a mozdulatot, vagy legalább értesítsük a hatóságokat, hiszen a vizek kártétele elleni védekezés csak összefogással lehet igazán hatékony!

 

Tátrai

 

Forrás:
Arany-Tóth Attila
Szóvivő