Janárban került móravárosi szolgálatba Fazakas Attila, aki az Újszegedre helyezett Balogh József plébánost váltotta. A fiatal pap a SZEGEDma.hu-nak elmondta, ő a lépcsőzetes építkezés híve, ennek része az is, hogy a Kálvária kápolna lerombolása, 1968 óta először ismét tartottak nagyszombaton este húsvéti körmenetet az egykori templom, a Kálvária domb körül.

„Az egész közösség terve, hogy a Kálvária tér újra betöltse azt a funkcióját, mint egykor, és ismét helyet kapjon itt a szakralitás. Ennek a beteljesülése persze az lesz majd, ha sikerül felépíteni újra a kápolnát” – összegezte terveit a plébános, aki hozzátette, hogy úrnapi körmenetet is tartanak majd, és felállítják majd az ünnepi oltárokat a domb négy sarkához.

Az első „pestiskápolnát” 1734-ben szentelték fel Szegeden. Az utolsó pestisjárvány 1714-ben volt, a város túlélő lakossága az áldozatok emlékére építtette a kápolnát és a stációkat. Így jött létre a „Szegedi Kálvária”. Az 1879-es „nagy árvíz” a Kálváriát is megsemmisítette, de a szegediek akarata az 1800-as évek végére helyreállította a kápolnát, amely szebb lett, mint elődje volt. A II. világháborúban az épület megsérült. A háború után a helyreállítására nem is gondoltak, a stációkat „kiverték”, a kápolnát 1968-ban a kommunista karhatalom vezérletével több töltettel szétrobbantották, a dombot eltüntették, helyére benzinkút került.

Forrás: Szegedma