A körzethatárok kijelölése megfelelően megtörtént, és örvendetes, hogy mintegy 60 első osztályossal többen kezdik meg szeptemberben a tanévet Szegeden, mint egy évvel ezelőtt. Így összesen közel 1600 tanulónak csengetnek be először ősszel a szegedi tankerületben – közölte Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, a Csongrád megyei tankerület vezetője.

Szabad az iskola

Ha a szülő nem a lakóhely szerint kijelölt körzeti iskolába szeretné íratni gyermekét, élhet a szabad iskolaválasztás jogával, ekkor regisztrálják a kisdiákot a választott intézményben, ténylegesen felvenni viszont sorrendben csak a körzetileg odatartozók után fogják, ha beleférnek még az egy osztályra megállapított maximális létszámba (27 tanuló), vagyis a „körzetesek” elsőbbséget élveznek. A körzet mellett más tényezők miatt is egyfajta prioritást élvezhet a tanuló. Figyelembe veszik például, ha a szülők munkahelye az adott iskola környékén van, vagy ha a gyermek testvérei már egy adott intézménybe járnak, de ő körzetileg máshova sorolódna.

Az óvodáktól mindig kérnek egy előzetes létszámot a várhatóan iskolákba lépő gyerekekről. Ez alapján határozzák meg, hogy iskolánként hány osztályt engedélyeznek. Felvételik ilyenkor csak a speciális, tagozatos iskolákban vannak, például a sporttagozatra jelentkezők alkalmasságát mérik fel. A beiratkozás időpontját a fenntartó határozza meg, így azon intézményeknél, amelyek nem a Klikhez tartoznak, ez az április 8-9-től eltérő lehet.

Nyelv, informatika, sport

Husztáné Gyursánszki Erzsébet, a Bonifert Domonkos Általános Iskola igazgatója elmondta, tapasztalatai szerint a szülők számára vonzó az idegen nyelv oktatása, a Bonifert-iskolában például már első osztálytól tanítanak angolt. Az informatika és a sport, a rendszeres mozgási lehetőség szintén sokat nyomhat a latban, valamint a fejlesztőpedagógusok is erősíthetik egy-egy iskola attraktivitását, ők például a tanulási nehézséggel küzdőknek segíthetnek. Az igazgató azt is hozzátette, úgy látja, a szülők gondot fordítanak arra, hogy meggyőződjenek arról, hogy jó általános iskolába kerül gyermekük, ezt tapasztalták a februári iskola-előkészítő foglalkozásokon is, mikor az intézmény nyílt napot tartott, szabadon lehetett kérdezni és órákat látogatni. Sok szülővel és érdeklődő gyerekekkel találkoztak. Az igazgató asszony hozzáfűzte, úgy látja, sokat számít, mit mond az óvónő – a szülő általában szokott hallgatni a pedagógusra, óvoda és iskola esetében egyaránt.

Forrás: Szegedma