A Csongrád és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés képviselői közösen vettek részt a Vajdasági Tartományi Képviselőház Európai Integrációs és Regionális Együttműködési Bizottságának ülésén. Az eseményen szóba került a térség elérhetőségét javító vasúti fejlesztések ügye, a Duna-Körös-Maros-Tisza Euroregionális együttműködés stratégiájának felülvizsgálata és továbbfejlesztése, a tevékenységek összehangolása a szerb-magyar határmenti együttműködési programban, valamint közös projektfejlesztések lehetősége.

Az ülés két együttműködési megállapodás aláírásával zárult. Az egyiket Bács-Kiskun megye közgyűlésének elnöke, Bányai Gábor és Pásztor István vajdasági parlamenti elnök látta el kézjegyével. A dokumentum a közös jégkár elhárító rendszer kiépítését célzó szándéknyilatkozat volt. Csongrád megye és a Vajdaság között pedig a jövőbeni együttműködés céljait konkretizáló szándéknyilatkozatot írt alá Pásztor István vajdasági parlamenti elnök és Magyar Anna, a megyei közgyűlés elnöke.

Magyar Anna szerint az együttműködés számos területe nyitva áll. Mint fogalmazott: „Egymásra vagyunk utalva. Ha ránézünk a térképre, akkor nemcsak a határvonalat kell látnunk, amely elválasztja a két országot, hanem azt a földrajzi környezetet is, amelyben hasonló problémákkal kell megküzdenünk. Csak néhány példa: A vízgazdálkodás kérdésköre, az elsivatagosodás problémája, illetve az egységes jégelhárítási rendszer kiépítésének igénye egyként érint bennünket.”

A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke fontosnak nevezte a Baja–Szabadka–Szeged vasútvonal kiépítését is, amely hozzájárulna a térség gazdasági fejlődéséhez. Kiemelte, hogy a határon átnyúló szerveződések EU-s minták szerinti jogi kereteinek megteremtése Szerbiában, ezen belül a Vajdaságban is újabb lehetőségeket nyitna az együttműködésekre.

Az eseményen szó volt arról is, hogy a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklusban Vajdaság, Bács-Kiskun és Csongrád megye közös erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a három szomszédos terület minél több uniós forráshoz juthasson. Ennek érdekében létrehoznak egy munkacsoportot, amelybe mindhárom terület delegál három-három szakértőt.

A most készülő Csongrád Megyei Területfejlesztési Koncepcióban is nagy hangsúlyt kap a határmentiség adottságainak kiaknázása, illetve a határon átnyúló programok. Számos olyan területet tárt fel a helyzetelemzés, amely a vajdaságiakkal összehangolt beavatkozást igényel, azaz összehangolt fejlesztéspolitikára van szükség.

Forrás:

Csongrád Megyei Közgyűlés Sajtószolgálata