Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. E nap azóta a bűncselekmények áldozatainak napja, melyet 1993-tól Magyarországon is megtartanak.

Az állampolgárok az elmúlt esztendőben főként vagyon elleni deliktumok sértettjei voltak. Ebben nagy szerepet játszik, hogy a rendszeres figyelemfelhívás ellenére sem vagyunk elég körültekintőek, nem fordítunk kellő figyelmet egymásra, saját értékeik megóvására. Különösen jellemző ez az alkalmi illetve zseblopások esetében. Az alkalmi lopásoknál a sértett értékei leggyakrabban nyitva hagyott gépjárműből, iskolai vagy kórházi szekrényből, őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból tűntek el.  Lakásbetörések tekintetében kiemelten veszélyeztetettek a gyenge mechanikai védelemmel ellátott ingatlanok, tárolók, valamint a hétvégi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák. Jellemző áldozati magatartás, hogy az érintettek sokszor még az alapvető vagyonvédelmi intézkedéseket is elmulasztják.   Ugyanakkor a környezet közömbössége is sok esetben hozzá járul egy-egy bűncselekmény bekövetkeztéhez.

Illetékességi területünkön 2012-ben az ismert természetes személy sértettek száma 10 343 fő volt (12 146-ról), ami az előző évhez viszonyítva 14,8 %-os csökkenést jelent. A sértettek 61 %-a férfi, 39 %-a nő volt. Ki kell azonban emelni az időskorú sértettek arányát. Megállapítható, hogy ezen korosztály esetében a statisztikában bizonyos fokú emelkedés tapasztalható. A 60 év felettiek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények (besurranásos illetve alkalmi lopás, trükkös lopás, csalás) szenvedő alanyai voltak, amelyhez a részükről mutatkozó túlzott bizalom jelentősen hozzájárult.

A bűnmegelőzésnek továbbiakban is egyik legfontosabb eszköze a figyelemfelhívás, a különböző fórumokon történő prevenciós fellépés, a legmegfelelőbb biztonságtechnikai eszközökkel, lehetőségekkel történő megismertetés. A „Csongrád megyei összefogás az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés érdekében” című nyertes pályázattal a Csongrád Megyei Kormányhivatal, és  a Személy és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara mellet konzorciumi tagként a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság is jelentős erőt, eszközt és pénzt tud fordítani a veszélyeztetett korosztályok, csoportok önvédelmi mechanizmusának sokirányú fejlesztésére.

Forrás: Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság