A most induló program célja a civil szervezetek együttműködéseinek erősítése, a helyi közösségek fejlődésének előmozdítása, a civil önszerveződések és helyi szerepvállalásainak elősegítése – mondta el a projektet bemutatva Horváth Petra.

Szakmai fórumokat, kompetenciafejlesztő és közösségfejlesztő rendezvényeket is szerveznek. A jogi tanácsadás rendelkezésre áll szerződések, beadványok, egyéb okiratok szerkesztésében, ügyintézésében, illetve a civil szervezetek működésével, pályázati forráskezelésükkel összefüggő jogszabályok értelmezésében, módosítások követésében, mivel nem ez nem várható el a civilektől.

A szakmai fórumok a közösségépítés, közösségfejlesztés, érdekérvényesítés, társadalmi gyakorlatok, tapasztalatok megosztásának ad teret, illetve külső szakértő segítségével nyújt segítséget a szervezetek hatékonyabb működéséhez, a civil közösségek érdekeinek érvényesítéséhez.

A kompetenciafejlesztő programsorozatokat Baks, Balástya, Csengele, Ópusztaszer és Pusztaszer községében rendezik meg többek között a fiatalok magyarságtudatának erősítése, tánchagyományok, népszokások, fiatalok szociális kompetenciáinak fejlesztése, tánc és sport tevékenységek, biogazdálkodás, kerttervezés témakörökben.

Kisteleken az „Élő Múzeum kisprojekt” keretében a múzeumi kiállítási tárgyak revíziója, tárgyak konzerválása, kiállítások megújítása, kiállítás látogatások megvalósítása, a múzeumkert rendbetétele, múzeumi működési terv kidolgozása szerepel.

Honismereti klubfoglalkozások, kézműves foglalkozások, népi mesterségeket bemutató gyakorlati foglalkozások, paraszti gazdálkodás és háztartás a gyakorlatban, földművelés munkafolyamatait is bemutatják régi eszközökkel – fejtette ki a projekt vezetője.

Molnár Attila