Ilyen számla nyitását a jogszabály a belföldi jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyek (ideértve az egyéni vállalkozókat is) részére írja elő. Ezek az adózók 2013. január 1-jétől ugyanazon szerződés alapján ugyanazon partnerüknek egy naptári hónapban termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás – általános forgalmi adót is magában foglaló – ellenértékeként összesen maximum 1,5 millió forint összeghatárig teljesíthetnek készpénzben kifizetést.

A korlátozás figyelmen kívül hagyásával, jogellenesen készpénzben teljesített, illetve elfogadott készpénzszolgáltatás 1,5 millió forintot meghaladó része után az állami adóhatóság 20 százalék mulasztási bírsággal sújtja az ügyletben résztvevő mindkét adózót.

Forrás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága