A már bejegyzett földhasználók számára a termőföldről szóló törvény előírja, hogy magánszemélyként a személyi azonosítóját (személyi szám) és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet esetén pedig a statisztikai azonosítóját (törzsszám) kell bejelentenie az illetékes járási földhivatalnál. A rendelkezés szerint a 2012. december 31-ig földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóknak március 30-ig eleget kell tenniük új adatszolgáltatási kötelezettségüknek. A bejelentés egy kötelezően használandó adatlapon történik, melyet a földhivatalok hivatalos honlapjáról, a www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok menüpontból, vagy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának honlapjáról a www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok, ill. aktualitások menüben (hirdetmény), érhető el. Az adatközlési bejelentés díjmentes akkor, ha azzal együtt egyéb változás bejelentésére nem kerül sor.
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentést kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak. Csongrád megye minden járási földhivatalában készséggel állnak rendelkezésre az ügyintézők, hogy a következő két hónap alatt minden földhasználó eleget tudjon tenni adatközlési kötelezettségének. A március 30-i határidő letelte után ugyanis a hatóság földhasználati bírsággal sújthatja azt a bejegyzett földhasználót, aki ennek nem tesz eleget. Fontos tudni, hogy az 1 ha alatti (területi mértéktől független) földekkel kapcsolatban a bejelentési kötelezettségnek nincs határnapja jelenleg, az ide vonatkozó rendelkezésnek a módosítása, pontosítása folyamatban van. A végleges szabályozás kihirdetéséig a járási földhivatalok ezeknél a területeknél eltekintenek a jelenlegi határidő szigorú betartásától és a bírságolástól is.
2013. január 1-jével egyébként is kötelező bejelenteni minden termőföld, valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi föld – kivéve az erdőművelési ágú területek – használatát a földhivatal felé, területi mértéktől függetlenül. Nem csak a használat, de a használatban bekövetkezett változás, valamint a használat megszűnése is a kötelező formanyomtatvány kitöltésével történik ezen túl. A magánszemély földhasználóknak – az eddigi adatok mellett – a személyi azonosítójukat és az állampolgárságukat is fel kell tüntetni majd az adatlapon, a gazdálkodó szervezeteknek pedig a statisztikai azonosítójukat, illetve cégek esetében a cégjegyzékszámukat kell megadniuk.
Az azonosító adatok bejelentése az alapja egy országos adatbázis létrehozásának, amely a földhasználati nyilvántartást egyszerűsíti és a földhasználati összesítő szolgáltatás lehetőségét készíti elő. Ez az összesítő a földhasználó által az ország egész területén használt egyes földterületek területét és aranykorona értékét tartalmazza majd jogcímenkénti bontásban, illetve országosan összesítve, megjelölve a használt földterületek fekvése szerint illetékes földhivatalokat is. Ez a szolgáltatás a földhasználó számára is előnyös feltételeket teremt majd, mert az összesítőt, mint hatósági bizonyítványt becsatolhatja majd, az őt érintő eljárásokban.

Varga Márta
kommunikációs vezető
Csongrád Megyei Kormányhivatal