2007.-ben Sándorfalva és Dóc megállapodást kötött körjegyzői feladatok ellátására. A jelenleg hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján szükségessé vált az eddig működési forma megváltoztatása és a törvény alapján a közös önkormányzati hivatal létrehozása.

A Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)  székhelye: Sándorfalva, Szabadság tér 1.

Telephelye: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Dóci Ügyfélszolgálati iroda Dóc, Alkotmány u. 17.  A KÖH összlétszáma: 26 fő, amelyből 1 fő a Dóci Ügyfélszolgálati Irodán az ügyfélszolgálati megbízotti feladatok látja el. Heti egy alkalommal fogadónapot tart a jegyző, illetve a szociális ügyintéző.

Községünkben egy fő a Szeged Járási Hivatal ügysegédjeként dolgozik heti 40 órában, fogadja az ügyfeleleket.