Egyes szolgáltatók üzletszabályzatában bizonyos esetekre kötbérfizetési kötelezettség van előírva, ha megsértik a fogyasztókkal szembeni eljárás jogszabályi rendelkezéseit. Konkrét esetet tekintve ez például azt jelenti, hogy a hibás számlázás miatt, akár több ezer forintot írhatnak jóvá következő számlánkon. Alábbi riportunkban saját tapasztalatáról számol be kollégánk, aki 5000 forintot kapott a gázszolgáltatótól, mert azok először nem, majd pedig duplán számláztak neki.

Elfelejtetett számlaküldés, dupla teher karácsony előtt

Novemberben a gázszolgáltató elfelejtette kikézbesíteni címemre a havi gázszámlát. A december 5-én történt telefonos reklamációm után a telefonos kisasszony elismerte, a malőr technikai hiba miatt történt, majd intézkednek. Meg is tették, decemberben az ünnepek előtt két számlát is kiküldtek, az egyik, 14 419, illetve 28 603 forintról szólt, mindkettőt folyó hó 28-áig be kellett befizetnem.

Nem éreztem méltányosnak az eljárást, hogy a szolgáltató hibájából kifolyólag nekem kelljen egyszerre kéthavi számladíjat december végéig kifizetnem, így hát a Csongrád Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordultam tanácsért, mert olvastam valahol, hogy a fogyasztónak ilyen esetben joga van kötbért követelnie a szolgáltatótól. A fogyasztóvédőknél nem hallottak ilyen esetről, ketten is elkezdtek keresgélni, hátha a szolgáltató üzletszabályzatában találnak erre vonatkozó rendelkezést. Nem találtak, és nem is nagyon biztattak azzal, hogy próbálkozzam, ugyanis nem volt olyan passzus a szabályzatban, amely egyértelműen az esetemre illett volna.

Egyes szolgáltatóknál jár a kötbér – érdemes böngészni az üzletszabályzatot

Próba-szerencse, gondoltam, vesztenivalóm nincsen. Levelemben arra hivatkoztam, hogy a számlázással kapcsolatos kötelezettségét a szolgáltató megszegte, a számlázás nem a rendes üzletmenetnek megfelelően, nem az üzletszabályzatukban meghatározott módon, gyakorisággal történt, ezért kötbér iránti igényt nyújtok be. A biztonság kedvéért beleírtam, hogy levelemet a fogyasztóvédőkkel történő konzultáció előzte meg, így 15 munkanap elteltével meg is érkezett a válasz, melyben arról tájékoztattak, hogy „a késedelmes számlázás miatt okozott kellemetlenségekért ezúton is szíves elnézését kérjük. Folyószámla egyenlegén 5000 forint értékben kötbér került jóváírásra”. Amennyiben az általuk adott választ nem fogadom el, bejelentéssel élhetek a területi illetékes fogyasztóvédelmi szervezetnél, stb.

A fogyasztóvédőknél bemutattam a levelet, és igyekeztem a többi fogyasztó nevében is megtudakolni, akkor tulajdonképpen mi is az, ami jár, minek alapján élhetünk panasszal hasonló esetekben. Radnóti Zoltán, a hivatalvezető főtanácsosa elmondta, a probléma észlelését követően írásban a szolgáltatóhoz kell fordulni, amely köteles a panaszra 15 napon belül válaszolni. A panasz kivizsgálása után lehet fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezni, amennyiben a kérelmet a szolgáltató elutasítja. Egyes szolgáltatók üzletszabályzatában bizonyos esetekre kötbérfizetési kötelezettség van előírva, ha megsértik a fogyasztókkal szembeni eljárás jogszabályi rendelkezéseit.

Merjünk panasszal élni – akár több ezer forintot fizethetnek vigaszdíjként

Kötbért kell fizetniük például, ha nem válaszolnak egy panaszbejelentésre a jogszabályban előírt határidőn belül. Ilyenkor automatikusan a fogyasztó számláján különböző szolgáltatók különböző mértékű kötbért jóváírnak. Vannak olyan kötbérrendelkezések, amelyeket a Magyar Energiahivatal nem olyan módon tett az üzletszabályzat tartalmi elemévé, hogy automatikusan járjanak. Ezeket kérelmezni kell, magyarán: azt lehet a fogyasztóknak javasolni, ha valamilyen jogsértést észlelnek, vagy azt gyanítják, hogy velük szemben valamilyen jogsértést követett el a szolgáltató, akkor annak honlapján, illetve az ügyfélszolgálati irodákban nyilvánosan kifüggesztett üzletszabályzatban meg kell keresni a kötbérekre vonatkozó részt, és az alapján kérni annak kifizetését vagy jóváírását, ha a szolgáltató megállapította, ténylegesen jogsértés történt.

A fogyasztóvédelmi hatóság is indíthat eljárást szolgáltató ellen valamelyik panaszos kérelmére számlázás, mérés, elszámolás és a díjtartozás miatti kikapcsolás, illetve a kikapcsolás utáni visszakapcsolás körülményeinek tisztázására. Ha a hatóság egy ilyen eljárásban megállapítja, hogy a szolgáltató jogszabályt sértett a fogyasztóval szemben, és ehhez kötelező kötbérfizetési kötelezettség tartozik, akkor határozatával kötelezi a szolgáltatót arra, hogy ezt ki is fizesse. Az összeget nem határozhatják meg, csak az üzletszabályzatban meghatározott mértékű kötbért fizessen ki.

Kérdésünkre, hogy a miénkhez hasonló panasszal eddig fordultak-e mások is a fogyasztóvédő felügyelőséghez, az igazgató azt válaszolta: az utóbbi két évben nem tud ilyen esetről, hogy a szolgáltató duplán számlázott volna. Késve érkezett számlára, illetve elszámoló számla elmaradására volt már reklamáció, ezekben az esetekben fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. Olyan esetekben kötbérfizetésre kötelezték a szolgáltatókat, amikor nem válaszoltak a panaszlevelekre.

A jelenséget ki lehet vizsgálni, fogalmaz az igazgató, ha erre irányuló bejelentés érkezik hozzájuk. Felülvizsgálhatják a szolgáltató számlázással kapcsolatos eljárását, ha ezt valaki kéri. Nem kértem, bőven elég, ha mások is tudomást szereznek az ügyről.

forrás:szegedma.hu