A Hód-Mezőgazda Zrt. állományából 47 fő tagja a polgári védelmi szervezetnek, amelynek riasztási gyakorlatára – amelyet Nagy Sándor tű. őrnagy, a Szentesi katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelője vezetett – 45-en időben meg is jelentek a megalakítási helyen, azaz a ZRt. ebédlőjében. A létszámból hiányzó két fő igazoltan maradt távol.

Az összegyűlt állomány elérési adatait, telefonszámait pontosították, majd Krám István tű. őrnagy, a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokhelyettese tartott előadást az aktuális katasztrófavédelmi ismeretekből, a munka- és a balesetvédelem szabályairól, továbbá a polgári védelemben részt vevő személyek jogairól és kötelezettségeiről.

Az előadás során elhangzott: a riasztást követően két órán belül meg kell érkeznie az állomány tagjainak a megalakítási helyre, ahol további tíz óra áll rendelkezésükre, hogy elérjék a teljes bevetési készültséget. Ennyi idő alatt kell üzembe helyezni azokat a technikai eszközöket, amelyekkel legkésőbb ez idő elteltével el kell tudniuk indulni a káresemény helyszínére.

Mint emlékezetes, december elején a rendőrség szakembereinek részvételével történt meg a gépszemle a Hód-Mezőgazda Zrt.-nél, amelyen megállapították, hogy a védekezés során felhasználható 14 technikai eszköz mind megfelel a velük szemben támasztott körülményeknek, és rendkívüli havazás esetén az utak járhatóvá tételére készek. A hétfő délelőtti gyakorlat igazolta, hogy a feladatra a személyi állomány is felkészült.

 

Forrás:
Arany-Tóth Attila

szóvivő