Közúti közlekedés: új európai vezetői engedély

A közlekedési rendőröknek Európa-szerte jelenleg több mint 100 különféle típusú, papírból, illetve műanyagból készült vezetői engedélyt kell felismerniük. Előfordul, hogy az azonosító fényképek már rég nem hasonlítanak, nem világos, hogy a járművezető mely járműkategóriák vezetésére rendelkezik engedéllyel, és a dokumentum könnyen hamisítható. Egy hamis vezetői engedély gyakorlatilag engedély a gyilkosságra, ezért könnyen olvasható, könnyen érthető és nehezen hamisítható engedélyek kellenek.

Egységes európai formátum

Minden újonnan kiadott európai vezetői engedélynek az új, fényképpel ellátott, műanyag „hitelkártya” formátumot kell követnie, amely kielégíti a szabványos adatkövetelményeket, és az EU egész területén könnyen felismerhető és olvasható (a fényképét lásd alább). 2013. január 19-től minden új engedélyt ebben a formátumban kell kiadni.

Ez a meglévő engedélyeket nem érinti, azokat megújításkor vagy legkésőbb 2033-ban kell az új formátumúra cserélni. Az európai vezetői engedélyt a tagállamok döntésétől függően módosítani lehet, hogy nemzeti szimbólumokat is tartalmazzon.

Fokozott biztonság

Az új vezetői engedély a hamisítás elkerülése érdekében számos olyan biztonsági jellemzővel rendelkezik, amelyek megnehezítik a vele való visszaélést.

Ehhez járul az európai elektronikus adatcsererendszer megteremtése a nemzeti hatóságok közötti információcsere megkönnyítése érdekében. Ez le fogja egyszerűsíteni a vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés folyamatát azok számára, akik egyik tagállamból egy másikba költöznek, emellett jelentős mértékben hozzá fog járulni például a „jogosítványturizmus” és a csalás megelőzéséhez, az új, szigorúbb szabály érvényesítéséhez, mely szerint a tagállamok nem állíthatnak ki vezetői engedélyt olyan személy részére, akinek a vezetői engedélyét egy másik tagállamban bevonták, felfüggesztették vagy korlátozták.

Az engedélyek rendszeres megújítása

A csalás elleni küzdelem és a közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében rendkívül fontos kérdés az engedélyek rendszeres megújítása az EU egész területén. Az új szabályok szerint a gépjárművezetők és a motorkerékpárosok vezetői engedélyét tagállamtól függően 10–15 évente meg kell újítani. A busz-, illetve teherautósofőrök vezetői engedélyét ötévente kell megújítani, és a megújításához orvosi vizsgálaton kell átesni.

Ez közigazgatási úton történő megújítást jelent, amely nem igényel további vizsgát. Ez biztosítja, hogy az engedélyezési adatok, fényképek stb. naprakészek legyenek, a kártyák biztonsági jellemzőit rendszeresen az új technológiáknak megfelelően frissítsék, és a tagállamok folyamatosan frissített információkkal rendelkezzenek a forgalomban lévő engedélyekről.

A kiszolgáltatott járművezetők védelme

Az európai vezetőiengedély-rendszer megerősíti a legkiszolgáltatottabb úthasználói csoportok védelmét. A következők intézkedések tartoznak ide:

– a jelenlegi 21-ről 24 évre emelkedik a legnagyobb teljesítményű motorkerékpárokra vonatkozó vezetői engedély azonnali megszerzésének alsó korhatára (gyakorlati és elméleti vizsgával),

– a korhatár emelése, valamint további lépések beillesztése a vezetői engedély fokozatos megszerzésének folyamatába. Az új rendszer (kettő helyett) legalább négy év, kisebb teljesítményű motorkerékpáron megszerzett vezetési gyakorlatot ír elő ahhoz, hogy a legnagyobb teljesítményű motorokra engedélyt lehessen szerezni.

A segédmotoros kerékpárok új járműkategóriát képeznek, és a segédmotoros kerékpárra vonatkozó vezetői engedély megszerzéséért mostantól elméleti vizsgát kell tenni. A tagállamok jártassági és magatartási vizsgát, továbbá orvosi vizsgálatot is bevezethetnek. Az EU 16 évben határozza meg az ajánlott alsó korhatárt, amelynél a tagállamok kölcsönösen elismerik az engedélyeket (a tagállamok ezt belföldön 14 évre csökkenthetik). Ezt megelőzően a segédmotoros kerékpárokra nem vonatkoztak uniós minimumkövetelményeknek.

A vizsgabiztosokra vonatkozó minimumkövetelmények

A vizsgabiztosoknak ezentúl minimumkövetelményeknek kell megfelelniük az alapképesítés és a rendszeres továbbképzés tekintetében. Ez az intézkedés biztosítja a minőségellenőrzést az új rendszerben.

A vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK irányelvet 2006-ban fogadták el a tagállamok és az Európai Parlament. A tagállamoknak 2011. január 19-ig kellett átültetniük, 2013. január 19-én pedig teljes mértékben alkalmazandóvá válik.

forrás:privátbankár.hu