December 14-én érkezett az értesítést, hogy Hódmezővásárhely Megye Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében megpályázott „Természettudományi laboratórium kiépítése a Németh László Gimnáziumban” projektre 325 millió 411 ezer 920 forint támogatást nyert.

A „Gyulai József Természettudományos Műhely” című pályázat megvalósítása során az intézményben egy olyan természettudományos labor kerül kialakításra, amely a 21. század legkorszerűbb eszközeit sorakoztatja fel. A biológia, fizika, kémia és a földrajz tantárgyak oktatásához kiváló infrastrukturális feltételeket teremt a labor, egyrészt a Németh László Gimnázium diákjai számára, másrészt a pályázat célja az is, hogy a társintézmények, hódmezővásárhelyi és környéki települések, általános iskolái ugyancsak részt vehetnek a laboratórium munkájában.

Ők minden héten meghatározott rend szerint laborfoglalkozásokon vehetnek részt. A pályázat része az is, hogy a diákok fogadására alkalmas infrastruktúrát kell kialakítani, így az iskola egyik szárnya ennek a szolgálatába lesz majd átalakítva.

Nagy örömmel fogadták, hogy a vásárhelyi születésű Gyulai József professzor, aki a város díszpolgára is, elfogadta azt a felkérést, hogy a megvalósuló laboratórium a nevét viselje. Magyarország kiemelkedő eredményeket elért fizikusáról van szó, és azt is meg kell említeni, hogy a Németh László Gimnázium nemrégiben alakult intézményi tanácsának tiszteletbeli elnöke.

Az infrastrukturális fejlesztés mellett szakmai továbbképzést, tehetséggondozást és műhelykonferenciák szervezését biztosítja a projekt. A Németh László Gimnázium  7 település 11 oktatási intézményével történő együttműködése pedig széleskörű tapasztalatátadásra teremt lehetőséget a jövőben.

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

“Gyulai József Természettudományos műhely”

A pályázat célja kettős, egyrészt tárgyi eszközök beszerzésére, beüzemelésére, a fejlesztés helyszínének fizikai szempontból történő alkalmassá tétele a cél, másrészt az eszközök szakszerű felhasználására vonatkozó tudás átadása, megszerzése, az érintettek képzése. A projekt hozománya lehet a térségben egyedülálló labor kialakításával egy kiemelkedő Tehetséggondozó és középiskolai kutatató Bázis létrejötte.

A projekt további elemei:

 • A minden igényt kielégítő oktatás alapfeltétele egy korszerű laboratóriumkialakítása, mely képes egyidejűleg több iskola diákjainak, és szakoktatóinak befogadására. A kialakításra kerülő helység válaszfal segítségével 2 egyenlő infrastruktúrával felszerelt részre lesz osztható, így lehetőség van egyidejűleg más-más tanórák lebonyolítására.
 • Az oktatáshoz, kísérletezéshez szükséges anyagok, demonstrációs, interaktív szemléltető eszközök beszerzése
 • A laboratórium működtetéséhez szükséges szakemberek biztosítása
 • A laborban dolgozó munkatársak, az iskola tanárainak és a bevont iskolák pedagógusainak továbbképzése
 • Szaktanári segédlet készítése az „Ember a természetben” és a „Földünk-környezetünk” műveltségi területhez igazodva.
 • Tanulói munkafüzet kialakítása a megfigyelések, mérési eredmények rögzítésére.
 • Felkészítő-foglalkozások, szakkörök, tehetség gondozási program szervezése.
 • Bemutató tanórák, a laboratóriumban folyó munkák elektronikus rögzítéséhez szükséges feltételek megteremtése.
 • A laboratóriumi munkák “online” megtekintéséhez szükséges honlap létrehozása, üzemeltetése.
 • Szakmai napok, műhelykonferenciák szervezése, lebonyolítása.
 • A Németh László Gimnázium és Általános Iskola együttműködési megállapodást kötött alapfokú nevelési-oktatási intézményekkel, amely szerint:

A támogató partnerek a 2013/2014-es tanévben 30 órát (5*6 óra) a természettudományos laborban tanulnak az együttműködést vállaló iskola szaktanárával. Minden alkalommal 36 tanulót kell foglalkoztatni az előre meghatározott és előkészített segédanyagokkal, kísérletekkel. A laboráns természetesen biztosítja az elvégzendő kísérleteknek a megfelelő előkészítését. A projekt során létrehozott természettudományos laboratóriumban a más nevelési-oktatási intézményből érkező külsős tanulókkal való foglalkozás a délelőtti tanítási idő alatti tömbösített órákon történik. A foglalkozások során fontos cél a tanulói aktivitás, tevékenykedtetés és a tanulók önálló munkája.

A projekt keretei között létrehozott laboratórium fenntartási kötelezettségeinek fennállása alatt (5 év) tanévenként összesen legalább 150 –átlagosan 45 perces – tanóra keretében fogadja az együttműködő partneriskolák diákjait, továbbra is térítésmentesen.

Az órákra való felkészülést segíti egy 90-120 órás akkreditált továbbképzés. Ezen továbbképzésen minden pedagógusnak részt kell venni, aki a laborban órát tart.

A tananyagok kidolgozásában a pályázatba bevont pedagógusok is segítenek. Természetesen ez a munka is a pályázatból finanszírozható.

A tanulócsoportok utazási és étkezési költségét továbbá az órát tartó pedagógus munkáját is a pályázatból fizetjük.

A programban a következő intézmények vesznek részt:

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola (Algyő)

Békéssámson Községi Általános Iskola (Békéssámson)

Návay Lajos Általános Iskola (Földeák)

Kertvárosi Katolikus Általános Iskola (Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda (Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Klauzál Gábor Általános Iskola és Óvoda Gregus Máté Tagintézmény Általános Iskolai egysége (Székkutas)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda (Hódmezővásárhely)

Maroslelei Általános Művelődési Központ Általános Iskolája (Maroslele)

Mindszenti Általános Iskola (Mindszent)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Szent István Általános Iskola és Óvoda (Hódmezővásárhely)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola és Óvoda (Hódmezővásárhely)