2013. január 14. (hétfő)

16.00 Ünnepélyes eredményhirdetés – Fényképrejtvény – Hol van ez?

Helyszín: Emlékpont Galéria, Andrássy út 34.

Az Emlékpontban november 15-én nyílt meg a Dömötör Mihály fotóművész képeit bemutató időszaki tárlat. A kiállításhoz kapcsolódott az az interaktív játék, melynek során a látogatók összemérhették helyismereti tudásukat a Hódmezővásárhely szépségeit bemutató fotók alapján. A díjakat dr. Kószó Péter, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Alpolgármestere adja át.

2013. január 16. (szerda)

17.00   SZE-EM Történelemtudás egyeteme – Magyarország a második világháborúban

Helyszín: Emlékpont Galéria, Andrássy út 34.

Az Emlékpont soron következő történelmi szabadegyetemén dr. Pihurik Judit, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Történeti Segédtudományok Tanszék adjunktusa Az előadás célja életközelibb, árnyaltabb kép kialakítása Magyarország második világháborús szerepvállalásáról, kiemelve azon témákat, melyekkel kapcsolatban máig számos tévhit él. Szó esik majd a hadbalépés körülményeiről, Horthy Miklós kormányzóról, a magyar megszállók ukrajnai szerepéről, az 1942-es doni harcokról és a második magyar hadsereg 1943 januári összeomlásáról, a szövetségesekkel való tárgyalási kísérletekről, a magyar-német viszonyról és az ország német megszállásáról, a zsidó lakosság deportálásának előzményeiről és következményeiről, valamint a szovjet megszállásról és a hadifogságról is. Igazodva az aktualitáshoz – 70 éve történt a doni összeomlás – az előadás legrészletesebben a második magyar hadsereg történetére fog kitérni.

2013. január 17.  (csütörtök)

10. 00 Rendhagyó tanóra – Sváb sors a Kárpát-medencében 1945 után

Helyszín: Emlékpont konferenciaterem, Andrássy út. 34.

Oswald Walter 1941-ben született, egy Duna menti, német többségű községben, Bács-on. 1944 őszén, amikor a Vörös Hadsereg és a Tito-partizánok közeledtek a Délvidékhez, a bánáti és bácskai svábok jelentős része Németországba menekült. Akik maradtak – mint Oswald Walter családja is – azokra keserves sors várt. Mint közismert, nem csak több tízezer magyart gyilkoltak meg 1944 őszén-telén a szerbek, hanem jóval több svábot is, akik pedig életben maradtak, azokat különböző koncentrációs táborba zárták. Oswald Walter a családjával a gádori lágerba került, ahol az éhhalál várt rájuk. 1946 őszén a szülei vele és karonülő kishúgával kalandos úton – a zöldhatáron keresztül – Magyarországra szöktek. Miközben Magyarországon folyt a svábok kitelepítése, a magyar nyelvtudás és hivatalos papírok nélküli Oswald család itt lelt menedéket…

2013. január 17.  (csütörtök)

17. 00 Könyvbemutató – Évtizedeim a titkosszolgálatnál – Egy magyar kémelhárító emlékiratai

Helyszín: Emlékpont konferenciaterem, Andrássy út. 34.

A szerző 1940-ben született Kisteleken hívő katolikus, pedagóguscsaládban. A világháború végén a család nyugatra menekült, az amerikai megszállási zónából tértek haza 1946-ban. Bálint László gyerekkorában sok detektívregényt olvasott, ezért már középiskolás korában elhatározta, hogy nyomozó lesz. 1969-ben elérkezettnek látta az időt: nyomozónak jelentkezett a Budapesti Rendőr-főkapitányságra. Fel is vették, ám az csak az eskütétel után derült ki, hogy a szolgálati helyéről a legkevésbé sem ő döntött, s a kiterjedt háttérellenőrzés ellenére is a Politikai Osztályra, a BRFK III/II-A Alosztályra osztották be kémelhárítónak… A könyv nagy részében a szerző a kádári kémelhárítás, tágabban pedig az állambiztonság ezidáig ismeretlen világát mutatja be, számos névvel, konkrét történetek leírásával.