Az unió által adott átmeneti mentesség 2012. December 25-én lejárt, vagyis ettől az időponttól fogva a szabályozás szerint ennek kell megfelelni. 2009-től eddig az időpontig 20 μg/l volt a megengedett határérték.

Röszke részt vesz ivóvízminőség-javító projektben, aminek eredményeként legkésőbb 2015 nyarán a víz teljes mértékben meg fog felelni az EU elvárásainak. A kötelezettség beállta és a beruházás elkészülte közötti időben, az Önkormányzat nyilatkozata alapján a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtoskocsival a határérték alatti arzén tartalmú egészséges ivóvizet. 

Az egészséges ivóvíz biztosítására vonatkozó kormányhatározat értelmében január 3-tól minden nap 16-17 óra közötti időtartamban nyílik lehetőség a röszkei Petőfi utcai vízmű telep előtti területen az uniós előírásoknak megfelelő, arzénmentesített ivóvíz vételezésére.

Forrás: roszke.hu