Az eva hatálya alá újonnan bejelentkezők a 2013. évre vonatkozóan az adónem választását 2012. december 1-je és december 20-a között a székhelyük szerint illetékes megyei adóigazgatóságokon tehetik meg, mely bejelentkezést 2012. december 20-ig írásban akár vissza is vonhatják. Az evából való kijelentkezést ugyancsak ezen határidőn belül lehet megtenni, mely határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztését lehet benyújtani. Az egyéni vállalkozók a bejelentkezés során a nyilatkozhatnak arról is, hogy a társadalombiztosítási járulékot, a nyugdíjjárulékot (tagdíjat), valamint a természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulékokat havonta a tevékenység piaci értékét meghaladóan fizetendő járulékalap után fizetik meg.

Kijelentkezés esetén a megfelelő számú adatlapon kötelesek az erre kötelezettek az általános forgalmi adókötelezettség tekintetében bejelentést tenni. A nyilatkozaton fel kell tüntetni, hogy evaalanyiság megszűnése miatt történik a bejelentés, valamint meg kell jelölni az általános forgalmi adó tekintetében 2013. január 1-jétől alkalmazandó adózási módot.

Amennyiben adózó 2012. december 20-án nem felel meg az e törvényben meghatározott bármely feltételnek, vagy az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, továbbá önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, köteles bejelentést tenni az adóhatóság felé arról, hogy a következő adóévben adókötelezettségeit már nem az e törvényben meghatározott adóalanyra vonatkozó rendelkezések alapján fogja teljesíteni.

 

Az evába való bejelentkezésre, illetve kijelentkezésre szolgáló adatalapok letölthetőek a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu).

 

Forrás:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága