A szolgálati, előrehozott, korengedményes, korkedvezményes nyugdíjak szolgálati járandósággá vagy korhatár előtti ellátásokká, a rokkant nyugdíjak rehabilitációs és rokkantsági ellátásokká alakultak át (továbbiakban nyugdíjjellegű szociális ellátások).

A járulékszabályok tekintetében a nyugdíjjellegű szociális ellátások már nem minősülnek nyugdíjnak, de egészségügyi szolgáltatásokra (pl. orvosi ellátásra) teljes körűen jogosítanak. A személyijövedelemadó-törvény nem tesz különbséget a nyugdíjak és a nyugdíjjellegű szociális ellátások között, így ezek a jövedelmek adómentesek, ezért a bevallásban nem kell szerepeltetni.

2012-től a szolgálati járandóságokat és a korhatár előtti ellátásokat a személyi jövedelemadóval megegyező (16%) összeggel csökkentett mértékben folyósítják, de ez nem levont személyi jövedelemadó, így vele szemben sem adókedvezmény, sem adóalap csökkentő kedvezmény (pl. családi kedvezmény) nem érvényesíthető. Amennyiben az ellátásban részesülő magánszemély eltartott gyermekre, vagy gyermekekre tekintettel családi kedvezményre jogosult, de ezt a kedvezményt ő vagy a vele közös háztartásban élő házastársa, élettársa az adóbevallásában nem tudta, vagy csak részben tudta igénybe venni, a fel nem használt részt külön kérelem alapján a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól kérheti. A benyújtandó kérelemhez mellékelni kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal családi kedvezményről kiállított igazolását. Az igazolások 2013. június 30-át követően igényelhetők. Bővebb felvilágosítás a NAV ügyfélszolgálatain kérhető.

 

 

Forrás:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága