15:35: Vége a testületi ülésnek.

15:21: Az orvosi ügyelet ellátásáról tárgyalnak. Idén júniusban jelentek meg azok az egészségügyi tárgyú módosító jogszabályok, melyek jelentősen megváltoztatták a járóbeteg-ellátás minimum követelményeinek feltételrendszerét. Az ÁNTSZ-nek előírásra került az ellátó intézmények szakmai ellenőrzése az új feltételrendszernek való megfelelés tekintetében. Mindszent Város Önkormányzatához 2012. november 28. napján jönnek az ÁNTSZ ellenőr munkatársai.

Az orvosi ügyeletet jelenleg ellátó orvoskollégákkal történt egyeztetésből is egyértelműen kiderül, hogy 2013-tól mindenképpen változnia kell az ügyeleti ellátásnak Mindszenten ahhoz, hogy a jogszabályi kötelezéseknek eleget tegyünk – számolt be Zsótér Károly, akit felhatalmazott a testület, hogy megkezdje a tárgyalásokat a jövő évi orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban, melynek eredményeit a következő ülésen ismerteti a képviselőkkel. Mindenképpen szükség van a 24 órás orvosi ügyeletre, amiért harcolni is fog a polgármester.

15:13: Jövőre a kéményseprői tevékenységek a megyeszékhelyek kezébe kerül, így december 31-vel megszüntetik a szerződést a jelenlegi vállalkozóval és Szeged Megye Jogú Városnak adják át.

15:10: Vége a szünetnek. A 2012-2013. évi téli közfoglalkoztatás a téma. Zsótér Károly polgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban sikeresen végezte az Önkormányzat ezt a tevékenységet. 13 pályázatból, 13 nyert – jelentette ki a polgármester, aki hozzátette: igen jelentős munkát végeznek a közfoglalkoztatottak. Most újra pályázatot nyújtottak be a téli feladatok elvégzésére. Így aztán 11 fő 3 hónapos napi 6 órás, valamint 13 fő 2 hónapos napi 6 órás közfoglalkoztatására adtak be pályázatot.

Szünet

14:48: Szükségessé vált a Mindszenti Általános Iskola és a Károly Óvoda alapító okiratának módosítása, melyet a hétfői ülésen meg is tett a grémium.

14:17: Hatodik napirendi pontban a következő évi adókról döntenek. A magánszemélyek kommunális adójának adómértékét 2010. január 1. óta nem emelte meg a képviselőtestület. Az inflációra és a gépjárműadóra vonatkozó törvényjavaslatban foglalt bevételkiesésre tekintettel javasolta a polgármester, hogy a nem pihenőterületen lévő adótárgyak éves adómértékét 1.000 Ft-tal emeljék jövőre.

A pihenőterületen, jelen esetben a strand területén lévő ingatlanok utáni adómérték húszezer forint lett, tekintettel arra, hogy ezen ingatlanok nem az életvitelszerű lakhatást, hanem szórakozási, illetve hobbi célokat szolgálják. A mindszenti állandó lakosoknak továbbra is tízezer forintot kell fizetniük – mondta a testületi ülésen a polgármester.

Az építményadó tekintetében az adó mértéke a belterületi zónában az adóalap 2000 m2-t meg nem haladó része után 100 Ft/m2, az adóalap 2000 m2-t meghaladó része után 30 Ft/m2 kell fizetni.

14:00: Módosítottak a 2012-es költségvetési rendeleten. Aktualizálni kellett a költségvetést – tájékoztatta a képviselőket dr. Megyeri Szilvia, jegyző.

13:49: Önkormányzat gazdálkodásának 2012. évi III. negyedéves beszámolóját fogadták el. A gazdasági iroda munkáját méltatta a polgármester, majd elfogadták az előterjesztést.

13:28: A Tanyagondnoki Szolgálat elmúlt évi működéséről szóló beszámolót Munc Lilla egészítette ki. A tanyagondnok a pályázati lehetőségekről is tájékoztatta a képviselőket. A beszámolót elfogadták.

13:21: Átalakultak a bizottságok. Három helyett kettő folytatja a munkát: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság, mely ellátja a korábbi Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyházügyi, valamint az Egészségügyi és Népjóléti Bizottságok feladat- és hatásköreit. Mindkét „új” Bizottság öt ővel működik, a tagok közül három képviselő és két külsős tag.

13:14: Pálinkó János, a helyi választási bizottság elnöke elmondta, hogy a 2010-es választásokon a soron következő jelölt ülhet a grémiumba. Kurgyis Ferenc nem vállalta munkahelyi elfoglaltság miatt, így dr. Gyenes János került a testületbe.

13:05: Zsótér Károly polgármester megnyitotta a novemberi testületi ülést. A képviselők közül hiányzó nincs. Napirend előtt dr. Gyenes János beiktatására kerül sor, ugyanis az elmúlt hónapban lemondott Erhardt Emília az alpolgármesteri és a képviselői posztról.

Antal Sándor