Az állami irányítás, fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének, járulékainak központi biztosítása, bérfinanszírozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) biztosítása, szakmai továbbképzések koordinálása. A fenntartói feladatok ellátását a központi és területi szervekből álló Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. A területi szervezeti egységek a járási tankerületek (198) és megyeközponti tankerületek (19) lesznek, melyeket az október 31-én kinevezett tankerületei igazgatók irányítanak.  A tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével.

Csongrád megyében hét tankerületet hozott létre a törvényi szabályozás. A tankerület igazgatójával kapcsolatban a kinevezés, a vezetői megbízás, a megbízás visszavonása és a jogviszony megszüntetésének jogát – az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízottja véleményének kikérésével – a miniszter gyakorolja.

A most meghozott miniszteri döntés értelmében a megyei tankerület vezetője Plesovszkiné Ujfaluczki Judit lett. Csongrádon Cseri Gábor, Kisteleken Faragó Klára, Szentesen Molnárné Tóth Györgyi, Mórahalmon Ördögné Gárgyán Mária, Hódmezővásárhelyen Tóthné Kecskeméti Katalin lett a járási tankerületi vezető. A makói tankerület vezetőjének kinevezése még folyamatban van.

A megyeközponti tankerület a megye székhelyén kezdi meg működését. Feladata kettős, hiszen egyrészt a megyében működő szakképző iskolák, kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati feladatok, valamint pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények vonatkozásában, másrészt – a járási tankerületekhez hasonlóan – az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatban lát el egyes fenntartói feladatokat – az alapítványi és egyházi fenntartású oktatási intézmények kivételével.

A járási tankerületi központok az illetékességi területükön működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan teszik ugyanezt.

A most kinevezett vezetők legfőbb feladata a kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése. Ennek érdekében a következő hetekben felkeresik a tankerülethez tartozó települések polgármestereit, hogy megállapodjanak az átadás-átvétel részleteiről. A települési önkormányzatok a jövőben a működtetési feladatokat látják el, így felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása. 2012. november 15-ig kell dönteniük a 3000 fős lakosságszám alatti településeknek a működtetés vállalásáról, a nagyobb lélekszámú településeknek pedig a működtetés államnak történő átadásáról.

 

A pályázati felhívás szerint:

Tankerületi igazgatónak az nevezhető ki, aki az oktatási igazgatás területén szerzett legalább öt éves gyakorlattal, pedagógus-szakvizsgával vagy közigazgatási szakvizsgával, egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus vagy, egyetemi szintű jogász vagy közgazdasági, természettudományi vagy bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel rendelkezik.

Az emberi erőforrások minisztere 2012. augusztus 27-én hirdette meg a megyeközponti tankerület igazgató munkakör betöltésére kiírt pályázatot. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012.(VII.27.) Korm. rendelet 5.§. alapján a tankerületi igazgatók kiválasztási eljárását követően, Balog Zoltán úr, az Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere hozta meg döntését.

 

A kinevezett megyei tankerületi vezetőről:

A most kinevezett Plesovszkiné Ujfaluczki Judit, megyei tankerületi vezető rendelkezik a pályázati kiírásban meghatározott képzettséggel, több mint 27 éves közoktatási, illetve köznevelési tapasztalattal, 17 éves köznevelési intézményvezetési gyakorlattal. Vezetői munkája során a köznevelési feladatellátás széles vertikumában szerzett elméleti ismeretet és gyakorlatot: így gimnáziumi, szakközépiskolai és kollégiumi feladatellátásban 1985 óta, az alapfokú művészetoktatás irányításában, a pedagógiai szakszolgálat kistérségi szervezésében és irányításában, a gyermekvédelemben és a sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai feladatellátásában, általános iskolai és szakiskolai képzésben, a speciális szakképzésben van közvetlen tapasztalata. Jelenlegi igazgatói megbízása a Békés Megyei Hunyadi János Közoktatási Intézmény élén 2012. november 30-án véget ér, ezt követően köti új munkaköre Szegedhez.

Az új feladat megtisztelő számára, és elkötelezett arra, hogy képességei, szakmai tudása legjavát nyújtva Csongrád megye, Szeged városa és térsége köznevelését szolgálja.

 

Forrás:

Varga Márta

kommunikációs vezető

Csongrád Megyei Kormányhivatal